Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet - vad är det?

Vad är cybersäkerhet? Cybersäkerhet, eller cybersecurity, kan innebära flera saker. Det som förenar dessa definitioner är det utgör en samling verktyg, riskhanteringsmetoder, tekniker, utbildning och best practice-teorier vars syfte är att skydda nätverk, IT-system, enheter, program och data från externa hot och attacker. Metoder som hindrar obehörigas försök att få åtkomst till skyddad information som kan vara skadlig om den hamnar i fel händer.

Är verksamhetens IT-system sårbart?

Phishing och malware är exempel på cyberhot som organisationers IT-system måste räkna med att behöva skydda sig mot. Personuppgifter, immaterialrätt, företagshemligheter m.m. kan stå på spel, därför är det viktigt att ständigt rusta sin cybersäkerhet utifrån rådande hotbild.

Det är här vi på Basalt kommer in i bilden. Vi bedömer kvaliteten på IT-systemet, identifierar nuvarande sårbarheter och pekar ut vilka åtgärder som bör göras för att uppfylla den nivå av cybersäkerhet som krävs. I vår verktygslåda finns bl.a. sårbarhetsscanningar, penetrationstester, utvärderingar av system och konkreta säkerhetsrekommendationer.

Vad är cybersäkerhet? Fortfarande osäker? Kontakta oss så berättar vi mer!

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för er cybersäkerhet. Kontakta oss så guidar vi er rätt!

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!