Rapporten Svenskt Säkerhetsindex

Svenskt Säkerhetsindex®

För fjärde året i rad har vi tillsammans med Kantar Sifo genomfört kartläggningen Svenskt Säkerhetsindex, där vi mäter den aktuella hotbilden hos beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet. Välkommen att ladda ner rapporten som även fungerar som ett viktigt beslutsunderlag.

Hotbilden ökar

Ett tydligt resultat från årets undersökning visar att hotbilden mot Sveriges samhällsviktiga verksamheter ökar. Nästan 7 av 10 beslutsfattare upplever en allvarlig hotbild mot deras verksamhet, en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra året. 8 av 10 beslutsfattare (77%) upplever dessutom att hotbilden kommer att öka ytterligare. Dessutom saknar tre av fyra samhällsviktiga verksamheter ett heltäckande verksamhetsskydd för att motverka inre och yttre hot.

Allmänhetens förtroende i botten

Mest oroande är att allmänhetens förtroende för beslutsfattarnas förmåga är i botten. Endast 3 procent har mycket stor tilltro till att beslutsfattarna klarar att skydda viktig infrastruktur, en alarmerande siffra med tanke på konsekvenserna om de misslyckas med sitt uppdrag. Nästan varannan person (45%) tror till exempel att det är sannolikt att vi drabbas av långvariga strömavbrott, en ökning med 9 procentenheter jämfört med förra året.

Det finns mycket vårt samhälle behöver göra för att stå rustade inför
en orolig framtid. Hotbilden är hög och alltjämt ökande, medan förmågan
att stå emot hoten dessvärre är bristfällig. Vår undersökning visar dessutom
att allmänhetens förtroende för statens förmåga är i gungning.
Nicklas Haglund
Vd Basalt

Nominerad till Publishingpriset

Vår viktiga rapport har bivit nominerad till Publishingpriset 2023 i kategorin ”Digital publikation”.

 

 

Hur skyddar man sig
mot cyberattacker?

För att skydda din verksamhet mot såväl inre som yttre hot behövs ett holistiskt perspektiv på säkerhet. Det grundar sig i ett strategiskt perspektiv på arbetet kring verksamhetsskyddet, inte bara med fokus på cybersäkerhet.

Lösningen är att upprätta en stärkt förmåga att stå emot dessa attacker. Du behöver förflytta ditt mindset från reaktiv hantering av incidenter till en strategisk syn på it-säkerhet.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss