Rapporten Svenskt Säkerhetsindex

Svenskt Säkerhetsindex®

För femte året i rad har vi tillsammans med Kantar genomfört kartläggningen Svenskt Säkerhetsindex, där vi mäter den aktuella hotbilden hos beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet. Välkommen att ladda ner rapporten som även fungerar som ett viktigt beslutsunderlag.

Hotbilden ökar

Ett tydligt resultat från årets undersökning visar att hotbilden mot Sveriges samhällsviktiga verksamheter ökar. Nästan 7 av 10 (67%) beslutsfattare upplever en allvarlig hotbild mot deras verksamhet idag, dessutom tror 8 av 10 beslutsfattare (84%) att hotbilden kommer att öka ytterligare de närmsta tre åren. I undersökningen konstaterades det också att enbart en av fem (20%) av undersökta samhällsviktiga verksamheter är ordentligt rustade och har ett heltäckande verksamhetsskydd för att motverka inre och yttre hot.

Allmänhetens tilltro minskar 

2023 var ett år präglat av osäkerheter. Påverkans- kampanjer och desinformation, demonstrationer med konsekvenser för Sveriges Nato-ansökan, den allmänna debatten om kriminalitet och rubriker om brottsutredningar kring spioneri samt obehörig befattning med hemlig uppgift är bara några av de faktorer som kan förklara dramatiken i allmänhetens uppfattning om hotbilden mot samhället.

Åtta av tio (85%) upplever att hotbilden mot samhället är allvarlig* och en av tre (33%) upplever att den är mycket allvarlig, vilket är en ökning med mer än det dubbla jämfört med föregående års kartläggning.

Resultaten visar, inte oväntat, att läget är allvarligt, men också att det finns utrymme att genom mindre omfattande justeringar öka skyddet.
Nicklas Haglund
Vd Basalt

Nominerad till Publishingpriset

2023 års utgåva av rapporten Svenskt Säkerhetsindex blev nominerad till Publishingpriset 2023 i kategorin ”Digital publikation”.

 

 

Hur skyddar man sig
mot cyberattacker?

För att skydda din verksamhet mot såväl inre som yttre hot behövs ett holistiskt perspektiv på säkerhet. Det grundar sig i ett strategiskt perspektiv på arbetet kring verksamhetsskyddet, inte bara med fokus på cybersäkerhet.

Lösningen är att upprätta en stärkt förmåga att stå emot dessa attacker. Du behöver förflytta ditt mindset från reaktiv hantering av incidenter till en strategisk syn på it-säkerhet.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!