Ett unikt resultat om hot och risker i samhället

Svenskt Säkerhetsindex®

Hot och risk syns i nya dimensioner. På Basalt arbetar vi dagligen med att skapa trygghet och säkerhet hos myndigheter och i näringslivet. I vårt arbete upplever vi ofta behov av mer samlad kunskap om hur beslutsfattare hos samhällsviktiga verksamheter ser på trygghet och säkerhet – nu och imorgon.  

Med Svenskt Säkerhetsindex ändrar vi spelplanen och skapar en samlad bild.

Den unika samlade bilden

Om Svenskt Säkerhetsindex

Hot och risk syns i nya dimensioner. Det ställer nya krav på dig och mig – vi måste tillsammans säkerställa rätt kunskap och lösningar.

Vi på Basalt har ett starkt intresse att följa samhällsdebatten. Detta dels för att kunna bli bättre för våra kunder men också att försöka bidra till att samhället utvecklas på ett sätt som gynnar oss alla. Vi arbetar dagligen med att skapa trygghet och säkerhet – hos myndigheter och näringsliv, hos deras medarbetare och kunder. I vårt arbete upplever vi ofta behov av mer samlad kunskap om hur beslutsfattare hos samhällsviktiga verksamheter ser på trygghet och säkerhet – nu och imorgon. Med Svenskt Säkerhetsindex skapar vi en samlad bild.

Resultatet av detta blir en unik samlad insikt i viktiga frågor kring trygghet och säkerhet, hot och risker.

"Det där blir ett hett dokument som många skulle vilja ha som inte bör ha det"

100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet

Hur undersökningen går till

Vi har inlett ett samarbete med företaget PMP som genomför studien med syfte att undersöka hur personer på olika befattningar i samhället ser på trygghet, säkerhet, hot och trender i samhället. PMP Marknadskonsult har under 30 års tid arbetat med research och analys av situation och trender i marknaden.

Vi har tagit hjälp av MSB’s kategorisering över samhällsviktig verksamhet och gjort ett urval och fått en unik skärning av organisationer, myndigheter och företag och PMP har genomfört telefonintervjuer med 100 beslutsfattare. Intervjun tar ca 20 minuter att genomföra, innehåller 16 frågor och gensvaret har varit förbluffande stort.

 

Vad visar resultatet på vårt samhälle

Hur går vi vidare?

Vi har ett unikt resultat på hur dessa beslutsfattare ser på hot och risk. Visste du tex att 1/3 av de tillfrågade personerna har i princip gett upp och anser att vi får leva med cyberattacker, informationsläckage och dataintrång.

Vi kommer att göra allt vi kan för att vara en del i debatten och bygga upp ett robust samhälle, genom att ta hjälp av media.

Vill du vara säker på att inte missa något resultat så följ oss på LinkedIn där vi löpande presenterar nyheter i debatten och om studien.

Vill du och din organisation få en unik inblick i hela resultatet av studien så kontakta oss. Vi kommer gärna ut och presenterar Svenskt Säkerhetsindex!

Ligg steget före.

Låt Basalts experter sköta er säkerhet. Kontakta oss så guidar vi er rätt!