Enkelt – säkert – automatiskt

Enkelhet är säkerhet

Det måste vara enkelt att göra rätt. Craton™ uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetskraven på marknaden och klarar till och med militära krav för hemligstämplad information – utan att krångla till driften. Du får en helhet av tekniska komponenter, design och arbetssätt. Resultatet är en säker plattform, byggd efter moderna principer och med full spårbarhet av allt som händer.

Nicklas Haglund, VD

Inbyggd säkerhet på militär nivå

Craton är steget före

En säker plattform behöver kombinera enkelhet, säkerhet och automatisering. Craton™ uppfyller dessa tre kriterier och det färdiga systemet som snurrar hos dig blir därmed hanterbart och robust. All aktivitet är självklart spårbar.

Du ser enkelt till att din mest skyddsvärda information flyttas in i vår säkra miljö, och du har full kontroll på systemen från dag ett. Vi tar hand om komplexiteten, säkrar att alla delar uppdateras för att möta nya hot, att du har full insyn i vad som händer i plattformen, eller om någon vill komma åt dina applikationer. Du kan luta dig mot vår specialistkompetens.

Craton™ låter dig installera enligt moderna principer om segmenterade lösningar eller skapar skyddade bubblor av serverkapacitet för äldre system. Du kan bygga ut eller konvertera till modernt tänk och modern säkerhetsarkitektur i den takt du kan migrera dina system. Vill du ha en mikroservice-plattform finns det också.

Lämna det komplexa åt oss

Enkelt

Vi tar hand om det tekniskt komplexa. Det innebär att vi ser till att din miljö är uppdaterad och att sårbarheter hanteras allteftersom de blir kända. Plattformen ger dig standardiserade och automatiserade metoder för hela din drift. Vi har lagt hundratals manår på att utveckla såväl metoder som koncept för att skydda din information på bästa sätt, göra din it-drift enkel och säkerställa att status på alla dina komponenter liksom spårbarheten i alla förändringar är hundraprocentig.

Miljön talar om när den börjar få ont om resurser. Det blir i princip lika enkelt som en molnlösning, men allt sker under din kontroll och där du vet vem som har åtkomst till din miljö och vad den kostar. Dessutom finns alltid någon att ringa när du behöver hjälp.

Om du mot förmodan skulle få ett intrång, kan du snabbt ersätta den infekterade miljön med en frisk kopia – helt automatiserat, enkelt och fullt spårbart.

Att du ska känna dig trygg är vår högsta prioritet.

Byggd från grunden för dagens hotbild

Säkert

All åtkomst i Craton™ är rollbaserad och administrationen fullt automatiserad. Rollbaserad åtkomst förhindrar obehörig åtkomst av information och minskar exponeringsytan för eventuella intrång. Hela miljön är segmenterad efter dina behov.

Alla administrativa åtgärder är fullt spårbara och du kan automatiskt återställa det som gått fel.  Craton samlar in och analyserar säkerhetsloggar, händelser i din miljö, nätverksflöden och presenterar möjliga incidenter i en skräddarsydd och konfigurerbar kontrollpanel så att de som arbetar i systemet får den information de behöver.

Craton förbättras kontinuerligt med bästa möjliga verktyg på marknaden – till exempel artificiell intelligens och maskininlärning, så du alltid har tillgång till moderna analysmetoder.

Vårt jobb är att se till att du kan ligga steget före.

Fullt automatiserad och spårbar administration

Automatiskt

Craton säkerställer att alla uppdateringar, alla installationer och all provisionering av kapacitet är automatisk. Behöver du installera om, är det också automatiserat. Manuella handgrepp är inte tillåtna. Alla administrativa åtgärder utförs av fördefinierade roller och är hundra procent spårbara.

Orkestrerings- och automatiseringsmotorn är helt separerad från de driftskluster den skapar, så segmenteringen sker efter moderna principer. Eftersom allt är automatiserat, är allt också testat. Dessutom finns en verifieringstjänst i lösningen som kontrollerar att resultatet är det avsedda.

När vi installerar plattformen, bestämmer vi tillsammans hur mycket av din befintliga systempark som ska automatiseras vid driftsättning och vilken nivå som är relevant för dina system samt hur helheten ska hanteras.

Marknadens säkraste it-plattform

Craton™

Craton™ uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetskraven på marknaden och klarar till och med militära krav för hemligstämplad information – utan att krångla till driften. Läs mer i vårt produktblad.