Integritetspolicy & Cookies

Om Basalt

Integritetspolicy & Cookies

1. Om Basalt, vår webbplats och denna integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Basalt AB, org.nr 556778-7956, Box 38, 745 91 Enköping.
Basalt AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik domän, basalt.se. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan, ligger samlade under en specifik domän. Vi kan erbjuda dig möjlighet att ansluta till vår webbplats eller att använda våra tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

2. Samtycke

Genom att du registrerar dig via vår kommunikationskanal godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

3. Copyright och Varumärken

För allt innehåll oavsett form på Basalts webbsidor gäller copyright Basalt. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges. Det material som publiceras via Basalts webbsidor är Basalts egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Basalt samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Basalts skriftliga medgivande.

4. Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Basalt personuppgifts-ansvarig för behandlingen och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR), som finns för att skydda privatpersoners integritet och som gäller i hela EU.

5. Insamling av personuppgifter

Om du besöker eller registrerar dig på vår webbplats eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt GDPR. Detta kan omfatta:

Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.
Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
Demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen.
Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden.
Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplats.

6. Om Cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

Basalt och vår serviceleverantör använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå vår webbplats.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Statistikinsamlingen sköts av Google Analytics och informationen som samlas in skickas vidare till Googles servrar i USA. Dessa kakor används för att lagra information som inte är personligt identifierande. Informationen kan i vissa fall vidarebefordras av Google till tredje part. Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera deras webbläsartillägg Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas session cookie och den andra kallas permanent cookie. En session cookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både session cookies och permanenta cookies på vår webbplats. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster till dig.

Social Media cookies används på Nyheter-sidan när dela- och rekommenderaknappar för sociala medier används för enskilt inlägg. Social media cookies används för följande sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Mail. Användningen av Social media cookies varierar mellan sociala nätverk utifrån de sekretessinställningar du som användare har valt på dessa nätverk. De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Basalts webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på vår webbplats upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Cookies
Namn (name) Värde (value)

_ga GA1.2.1591787894.1558343851

cookie notification accept notified

_gid GA1.2.704346900.1573462296

wordpress_test_cookie WP+Cookie+check

_gat 1

Sv.
Notera att tredje parts cookies ej visas i denna lista, för att se alla aktiva cookies inkl tredje parts cookies följ guiden här!
För mer information om cookies, se Post och telestyrelsens webbplats.
En.
Third party cookies are not included in this list, to see all active cookies and third party cookies you can follow this guide!
For more information about cookies, visit this website.

7. Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till information och tjänster från Basalt. Framför allt använder vi dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster och hantera kundrelationer. För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av partners godkända av Basalt. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

8. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

9. Kontroll över din personliga information

En gång per kalenderår kan du begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar eller begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta kundservice enligt nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

10. Avsluta användning av personuppgifter etc.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår webbplats eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

11. Kontakt

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på följande e-postadress, info@basalt.se, via webben, nedan adress eller telefon.

Basalt AB
Basaltgatan 3
749 40 Enköping

Tel 0171-17 05 00 Personlig service, vardagar kl. 7–15.