Kontaktuppgifter
 • Om företaget

 • Basalt AB är är ett informations- och IT-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor. Vi kännetecknas av våra kärnvärden stolthet, kreativitet, omtanke och säkerhet. Basalt levererar tjänster och produkter till våra kunder i syfte att göra dem mer motståndskraftiga mot störningar och hot. Blir våra kunder säkrare och tryggare ser vi att detta bidrar till att göra samhället i stort mer säkert och mindre otryggt.

  Basalt har inledningsvis levererat avancerade tjänster och produkter inom nätsäkerhetsområdet. I takt med den ökade efterfrågan har företaget växt organiskt och succesivt breddat verksamheten till att omfatta hela informationssäkerhetsområdet med undantag för fysisk säkerhet.

  Vi arbetar med verksamhetsskydd inom information och IT. En del kallar det Cyber Security eller Informationssäkerhet, vi kallar det för Verksamhetsskydd. I de flesta verksamheter är ju informationshantering och IT-systemen som bär informationen centrala för verksamheten. Verksamhetsskydd är hos oss nedbrutet i tre fokusområden:

  • Systematiskt Säkerhetsarbete
   Det handlar om att kartlägga och tydliggöra informationsflöden, säkerhetsskydd, kontinuitet, risker, hot och informationssäkerhet.
  • Tekniska konsultationer inom IT-säkerhet
   Våra konsulter kan IT-system och IT-säkerhet. Vi hjälper våra kunder inom kartläggning och säkerhetsgranskning av IT-system och programkod, penetrationstester/testautomation, IT-arkitektur, systemintegration, nätverk, Säkerhet i molnet och projektledning.
  • Produktion av Säkra system och produkter
   I vår högsäkerhetsanläggning i Enköping producerar vi nyckelfärdiga IT-system och produkter enligt vår framtagna arkitektur och metodik BEANS. Vi levererar alltifrån paketerade loggfunktioner för GDPR-compliance till kompletta IT-system för kunder med mycket höga krav på IT-säkerhet. Allt baserat på standardkomponenter, modern molnteknik och effektiv metodik för att säkerställa kostnadseffektivitet samtidigt som vi levererar hög kvalitet, hög säkerhet och framtidssäkring.

  Säkra organisationer och företag bygger ett säkert samhälle.

 • 54

  Anställda
 • 14

  Kunder
 • 25

  Projekt

Affärsidé

 • Vår affärsidé

  Basalt är ett IT-bolag som genom Systematiskt säkerhetsarbete, IT-säkerhetskonsultationer samt produktion av säkra system, ökar verksamhetsskyddet för myndigheter och företag som hanterar information av vital karaktär.


  Vår mission

  Basalt bidrar till ökad säkerhet och samhällsutveckling genom att leverera ökat skydd till myndigheter och företags verksamheter. Ökat verksamhetsskydd inom alla sektorer leder till ett mer robust samhälle.


  Vår vision

  Basalt ska vara den ledande aktören inom verksamhetsskydd och på så sätt bidra till ökad säkerhet och samhällsutveckling. Basalt AB ska vara en strategisk partner med sina kunder.

  Basalt ska vara strategiskt viktigt för Sverige.

   

 • Kontakta oss

Våra kärnvärden

 • Säkerhet

  Vår verksamhet präglas av ett djupgående säkerhetstänkande. Ett kvalitetsmedvetet och strukturerat arbetssätt är en grundförutsättning för att upprätthålla den höga säkerhet vi och våra kunder kräver.

  Vi strävar efter att alltid vara seriösa och ha ett professionellt förhållningssätt mot våra kunder och mot varandra. Vårt mål är att bygga stabila och långsiktiga affärsrelationer med våra kunder och förvalta det förtroende de visat oss.

   

  Omtanke

  För oss innebär omtanke att vi är lojala och alltid har kundernas bästa för ögonen och är lyhörda för deras önskemål.

  Vi visar omtanke mot varandra, men vi tar också ett socialt ansvar för det samhälle där vi verkar och känner ansvar för miljön i vår omgivning

  Kreativitet

  Kreativiteten är en viktig del av vår verksamhet och ett av Basalts kännetecken.

  Det är vår strävan att kreativitet ska genomsyra vår verksamhet även när företaget växer. Vi är agila, innovativa och lösningsorienterade. Basalt ska fortsätta sträva efter ständig utveckling, förbättring och efter att behålla förmågan att se framåt.

   

  Stolthet

  Vi är stolta över vår samlade kompetens och vår kunskap inom många områden. Vår strävan är att alltid leverera produkter och tjänster av hög kvalitet som ger oss nöjda kunder.

 • Vårt namn

 • Basalt är jordens vanligaste lavabergart. Väder och vind ger den svarta bergarten gulbruna, rödbruna eller grönaktiga färger. Under jordskorpan förekommer basalt som lava, men när den stelnar snabbt ovanför ytan bildar den fantastiska geometriska formationer, till exempel hexagoner. Denna sexkantiga form har vi tagit fasta på och gjort till en del av vår logotyp.

  Den gröna kuben i vår hexagon symboliserar olivin, ett av många mineral som finns inneslutna i basalt. Så länge olivinet skyddas mot väder och vind, behåller den sin vackra, gröna färg.

  Vi vill gärna se vår hexagon som en symbol för vår verksamhet – att på ett effektivt sätt bygga och medverka till att bygga säkra IT-system som skyddar olivinet – våra kunders information.

  Företagsledning