Kontaktuppgifter
 • Om företaget

 • Basalt har, sedan starten 2009, arbetat med kunder med mycket höga krav på säkerhet. Vi är stolta över vårt ursprung och vi har förvaltat och utvecklat vårt arv. I takt med den ökade efterfrågan på våra tjänster, har vi breddat verksamheten till att omfatta hela informationssäkerhetsområdet – det vi kallar verksamhetsskydd.

  Det vi arbetar med – verksamhetsskydd inom information och IT – kallar andra för Cyber Security eller Informationssäkerhet. Vi anser att informationshantering och IT-system är något väldigt centralt för de flesta verksamheter – något man ska arbeta aktivt med att skydda. Därför kallar vi vårt arbete Verksamhetsskydd. 

  Vi har brutit ned vårt erbjudande inom Verksamhetsskydd i tre fokusområden:

  • Systematiskt säkerhetsarbete
   Basalts systematiska säkerhetsarbete omfattar kontinuitetshantering, riskhantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Vi kallar det vårt KRIS-erbjudande. Det handlar om att kartlägga och tydliggöra informationsflöden så att de blir motståndskraftiga nog att stå emot kriser och hot.
  • Tekniska konsulttjänster
   Våra konsulter kan IT-system och IT-säkerhet. Vi hjälper våra kunder med allt från projektledning till testautomation. Våra IT-arkitekter och systemintegratörer kartlägger och säkerhetsgranskar IT-system, programkod, molnnärvaro och nätverk.
  • Produktion av säkra IT-system
   I vår högsäkerhetsanläggning i Enköping producerar vi nyckelfärdiga IT-system och produkter enligt BEANS, den arkitektur och metodik vi själva tagit fram. I BEANS har vi paketerat all vår erfarenhet av att bygga system för mycket krävande kunder. Här ingår allt ifrån paketerade loggfunktioner för att uppfylla GDPR till kompletta IT-system för kunder med mycket höga krav på IT-säkerhet. Allt är baserat på standardkomponenter, modern molnteknik och effektiv metodik som säkerställer kostnadseffektivitet. Vi säkrar systemen för framtiden samtidigt som vi levererar hög kvalitet och säkerhet.

  Säkra organisationer och företag bygger ett säkert samhälle. Basalt är en trygg partner på vägen.

 • 54

  Anställda
 • 14

  Kunder
 • 25

  Projekt

Affärsidé

 • Vår affärsidé

  Basalt verkar inom området verksamhetsskydd för att säkerställa skydd och kontinuitet åt våra kunder. Basalt erbjuder kompetens inom Systematiskt säkerhetsarbete, IT-konsultstöd samt bedriver utveckling av säkra nyckelfärdiga lösningar åt våra kunder, i syfte att minska sårbarheten och öka förmågan hos myndigheter och företag som hanterar information av vikt för egen verksamhet eller samhällets funktion.


  Vår mission

  Basalt bidrar till ökad säkerhet och samhällsutveckling genom att leverera ökat skydd till myndigheters och företags verksamheter. Utökat verksamhetsskydd leder till ett säkrare, tryggare och mer robust samhälle.


  Vår vision

  Basalt ska vara det självklara valet för att bygga ett säkert och robust samhälle.

   

 • Kontakta oss

Våra kärnvärden

 • Respekt

  Vi möter varje människa med respekt.

  Vi har förståelse för varandras olikheter och våra olika roller. Respekt handlar också om att visa ödmjukhet och att vara lyhörd.

  Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål. Att visa respekt är att vara öppen och ärlig och att uppträda med integritet. För att visa respekt krävs att vi funderar över hur våra handlingar kommer att påverka vår omgivning.

  Vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi visar tillit och förtroende för varandra.

  Att visa respekt är ett givande och ett tagande, mellan olika medarbetare och mellan företaget och medarbetare. Basalt och dess ledning ska alltid sträva efter att vara den bästa arbetsgivaren och medarbetaren ska alltid sträva efter att göra ett så bra arbete som möjligt, enskilt eller i grupp.

  Ansvar

  Vi har alla ett ansvar för att utveckla oss själva, varandra och företaget.

  Vi är professionella i varje del av organisationen. Vi har kunskap och kompetensen att utföra våra uppgifter och prioritera rätt saker för att lyckas med våra uppdrag.

  Att ta ansvar är att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och vara redo att anta utmaningar.

  Att varje medarbetare tar sitt ansvar innebär att visa personligt ledarskap. Personligt ledaskap tar sig uttryck som att vilja förstå, visa tålamod, vilja bli så bra som man kan bli på det man gör, göra ett bra arbete, täcka upp för kollegor och sträva efter bästa möjliga resultat kopplat till satta mål. Denna egenskap är grunden i ett kunskapsorienterat och kreativt företag.

  Vi är engagerade och vi har mod att påverka. Vi förväntar oss bra resultat av varandra. Vi utför alltid våra dagliga uppgifter omsorgsfullt och noggrant, med våra kunders och företagets bästa i åtanke.

  Kreativitet

  Kreativitet genomsyrar vår verksamhet.

  Vi använder vår kreativitet för att skapa förbättringar i företaget och för våra kunder. Kreativitet handlar också om nytänkande, att ta initiativ och att utveckla såväl teknik som kvaliteten i vårt arbete.

  Vi vill att kreativitet ska genomsyra vår verksamhet, vi skall fortsätta vara agila, innovativa och lösningsorienterade. Att samarbeta, ge och ta, kännetecknar vårt sätt att arbeta. Vi vill behålla förmågan att se framåt.

 • Vårt namn

 • Basalt är jordens vanligaste lavabergart. Väder och vind ger den svarta bergarten gulbruna, rödbruna eller grönaktiga färger. Under jordskorpan förekommer basalt som lava, men när den stelnar snabbt ovanför ytan bildar den fantastiska geometriska formationer, till exempel hexagoner. Denna sexkantiga form har vi tagit fasta på och gjort till en del av vår logotyp.

  Den gröna kuben i vår hexagon symboliserar olivin, ett av många mineral som finns inneslutna i basalt. Så länge olivinet skyddas mot väder och vind, behåller den sin vackra, gröna färg.

  Vi vill gärna se vår hexagon som en symbol för vår verksamhet – att på ett effektivt sätt bygga och medverka till att bygga säkra IT-system som skyddar olivinet – våra kunders information.