Informationssäkerhet

Vi kan hjälpa ER organisation i Corona-kaoset

Nu har många viktiga aktörer i samhället fullt upp med att fatta snabba och kloka beslut som resulterar i åtgärder för att stärka t ex sjukvårdens kapacitet, säkerställa ledningsförmåga och prioritera resurser dit behoven är störst. Det handlar nu om att prioritera samhällsviktig verksamhet. I det arbetet kan Basalt stödja med personal som har lång erfarenhet inom krisberedskap. Hur kommer situationen att se ut om en månad och därefter? Hur kan ledningsförmåga och uthållighet i hela systemet skapas och vidmakthållas?

Kontakta gärna Larry Björkqvist, senior affärsrådgivare, som kommer lotsa dig rätt.
Han nås på Larry.bjorkqvist@basalt.se eller 076-001 70 46

Verksamhetsskydd

Svenskt Säkerhetsindex

Vi har ett resultat

Hot och risk syns i nya dimensioner. På Basalt arbetar vi dagligen med att skapa trygghet och säkerhet hos myndigheter och i näringslivet. I vårt arbete upplever vi ofta behov av mer samlad kunskap om hur beslutsfattare hos samhällsviktiga verksamheter ser på trygghet och säkerhet – nu och imorgon 

Med Svenskt Säkerhetsindex ändrar vi spelplanen och skapar en samlad bild. Vill du veta mer och säkerställa att du får ta del av denna unika studie så kontakta oss så kommer vi gärna och presenterar det förbluffande resultatet för er.

Informationssäkerhet

Om Basalt

Vi på Basalt vill bidra till ett säkrare, tryggare och mer robust samhälle. Vi verkar för att våra kunders motståndskraft ska öka. Vi erbjuder säkerhetsskydd, totalförsvar, integration och förvaltning av säkra IT-lösningar som klarar mycket högt ställda krav.

Informationssäkerhet

Om krisberedskap och totalförsvar

Behov av att öka verksamhetens förmågan att hantera kriser? Är verksamheten en del av totalförsvarets uppbyggnad? Vår samlade seniora erfarenhet kan vara ert stöd!

Vi säkrar:

Våra erbjudanden:

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd. Kontakta oss så guidar vi er rätt!