Informationssäkerhet

Ditt skydd mot yttre och inre hot

Vi hjälper företag, myndigheter och kommuner att skydda sin mest värdefulla information mot yttre och inre hot.

Vikten av informationssäkerhet för företag och organisationer

Säkerhet måste tas
på fullt allvar

Våra kunder har de högsta säkerhetskraven och bedriver ofta en samhällsviktig verksamhet. Vår roll är att skydda deras mest värdefulla information mot inre och yttre hot.

 

Vi gör det genom att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete, leverera nyckelfärdiga it-lösningar samt erbjuda seniora konsulttjänster med djup kompetens inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd.

 

Tillsammans skapar vi en säker värld där vi tillsammans kan känna oss trygga.

Våra erbjudanden:Viktig partner!

Basalt är en mycket viktig partner för oss inom informations- och it-säkerhet. De stöttar oss aktivt i flera kritiska kundprojekt.

Ulf Larsson, CIO CapgeminiKompetenta konsulter!

God planering är nyckeln till framgång när det gäller att låsa upp komplexa uppgifter i totalförsvarsutmaningen.
Basalts har verkligen väglett oss under denna resa!

Mari Mikaelsson, Ängelholms kommun

Rapporten Svenskt Säkerhetsindex 2023

Svenskt säkerhetsindex

För fjärde året i rad har vi tillsammans med Kantar Sifo genomfört kartläggningen Svenskt Säkerhetsindex, där vi mäter den aktuella hotbilden hos beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet. Välkommen att ladda ner rapporten som även fungerar som ett viktigt beslutsunderlag.

Kontakta oss