Informationssäkerhet

Skydda din verksamhet med BEANS

BEANS, Basalt Enterprise Architecture är vårt eget koncept där vi samlat våra erfarenheter av att bygga IT-system med höga kvalitets- och säkerhetskrav. BEANS består av metodik, arkitektur och teknik som ger säkra, förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT-system, infrastrukturer och IT-funktioner.

Vår utvecklings- och förvaltningsmetodik ger assurans, kvalitet, säkerhet, transparens och effektivitet.

Verksamhetsskydd

Om Basalt

Vi på Basalt vill bidra till ett säkrare, tryggare och mer robust samhälle. Vi verkar för att våra kunders motståndskraft ska öka. Vi erbjuder säkerhetsskydd, totalförsvar, integration och förvaltning av säkra IT-lösningar som klarar mycket högt ställda krav.

Säkerhetsskydd

Svenskt Säkerhetsindex®

Vi har ett resultat

Hot och risk syns i nya dimensioner. På Basalt arbetar vi dagligen med att skapa trygghet och säkerhet hos myndigheter och i näringslivet. I vårt arbete upplever vi ofta behov av mer samlad kunskap om hur beslutsfattare hos samhällsviktiga verksamheter ser på trygghet och säkerhet – nu och imorgon 

Med Svenskt Säkerhetsindex ändrar vi spelplanen och skapar en samlad bild. Vill du veta mer och säkerställa att du får ta del av denna unika studie så kontakta oss så kommer vi gärna och presenterar det förbluffande resultatet för er.

Vi säkrar:

Våra erbjudanden:

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd. Kontakta oss så guidar vi er rätt!