Vi är strategiskt viktiga för Er

Vad vi kan göra för dig!

Utmaningar och erfarenheter från andra kunder med höga krav på sina lösningar och applikationer från deras IT-system och infrastrukturer är att man saknar tillräcklig assurans eller ”förmågan att föra i bevis” avseende IT-säkerhet eller annan kravuppfyllnad. Vidare är aktuella system/infrastrukturer oftast inte i tillräcklig synk med varandra och inom respektive lösning/applikation, vilket påverkar en effektiv förvaltning och utveckling av dito.

Då dessa grundläggande funktioner och ingående komponenter också över tid har eller är beroende av enskilda personer med unik kompetens kan detta hämma ambitionerna att ha moderna verktyg och lösningar som stödjer den egentliga affären, det som företaget/organisationen grundar sina intäkter och/eller mål på. En viktig del i detta är också förtroende för vitala system, funktioner och individer som möjliggör verksamhetens resultat.

Med andra ord, kan man verkligen lita på dessa komponenter? Kan vi säkerställa att individerna inom organisationerna känner en trygghet i systemen och kan lita på att deras arbete håller högsta kvalitet? Om så är fallet erfar vi att medarbetaren gör ett bättre jobb och i slutänden främjar verksamhetens syfte.

Läs mer om våra produkter

Upplever ni att omvärlden förändras snabbare än din organisation? Att globalisering, urbanisering, digitalisering och andra trender samverkar och påverkar oss mer än vad vi rimligen kan förväntas begripa? Upplever ni att de systemrisker som skapas är svåra att upptäcka och att det är svårt att prioritera i snårskogen av förebyggande åtgärder och möjliga hot? Och känner ni att säkerhetsarbetet lätt blir ytterligare ett krav bland så många andra krav? Då är ni inte ensamma!

Anser ni dessutom att ni kan er verksamhet bäst, att det i er organisation finns talanger och med rätt förutsättningar och komponenter kan ni göra skillnad när yttre omständigheter hotar er verksamhets viktigaste leveranser? Då kan Basalt hjälpa er! Vi har kompetens med innehåll och kan vara det stöd ni behöver. Genom att kombinera och utveckla metoder, erfarenhet och era unika krav och mål skapar Basalt förutsättning för er att möta morgondagens osäkerheter. Säkerhetsarbetet blir systematiskt och en del av ert förbättringsarbete.

För vi tror att tillsammans kan vi skapa förutsättningarna för ett motståndskraftigt samhälle.

Läs mer om våra tjänster

 • Att arbeta som drifttekniker på Basalt är varierande, utvecklande och framförallt roligt. Vi arbetar utifrån verksamhetens behov och levererar allt från t.ex. support till systemuppgraderingar. Kombinationen av arbetet och kollegorna gör att jag gladeligen går till jobbet varje dag

  • Linn Leneklint

  • Drifttekniker IT-avdelningen
 • I Basalt har jag hittat en arbetsgivare som satsar på mig och hjälper mig att utvecklas.

  • Christoffer Brodd-Reijer

  • Systemintegratör
 • Vi lever i en tid då störningar och hot i omvärlden blir starkare. Att då få vara med och skapa en säker och trygg miljö för våra kunder och samhället i stort tilltalade mig. Jag gillar också att vara i den här storleken på bolag. Tillräckligt stort för att ha många processer på plats, men tillräckligt litet för att få vara med att påverka. Dessutom fick jag väldigt bra intryck av alla medarbetare jag träffade under rekryteringsprocessen, jag kände att det är högt i tak och att man har roligt på jobbet vilket är viktigt för mig.

  • Maria Linder

  • Säljare