Informationssäkerhet

Vi kan hjälpa ER organisation i Corona-kaoset

Nu har många viktiga aktörer i samhället fullt upp med att fatta snabba och kloka beslut som resulterar i åtgärder för att stärka t ex sjukvårdens kapacitet, säkerställa ledningsförmåga, prioritera resurser dit behoven är störst. Det handlar nu om att prioritera samhällsviktig verksamhet och utgå från människans grundläggande behov. I det arbetet kan Basalt stödja med personal som har lång erfarenhet av att arbeta inom krisberedskapssystemet med analyser på kort och lång sikt, kriskommunikation och praktiskt stabsarbete. Vi kan stödja när ni behöver hämta andan, lyfta blicken och planera framåt. Hur kommer situationen att se ut om en månad och därefter? Vilka kommer vara de trånga sektorerna? Hur kan ledningsförmåga och uthållighet i hela systemet skapas och vidmakthållas?

Kontakta gärna Larry Björkqvist som är vår seniora affärsrådgivare som kommer lotsa dig rätt. Han nås på Larry.bjorkqvist@basalt.se eller 076-0017046

Verksamhetsskydd

Svenskt Säkerhetsindex

Hot och risk syns i nya dimensioner. På Basalt arbetar vi dagligen med att skapa trygghet och säkerhet hos myndigheter och i näringslivet. I vårt arbete upplever vi ofta behov av mer samlad kunskap om hur beslutsfattare hos samhällsviktiga verksamheter ser på trygghet och säkerhet – nu och imorgon 

Med Svenskt Säkerhetsindex ändrar vi spelplanen och skapar en samlad bild. Vill du veta mer och säkerställa att du får ta del av denna unika studie så kontakta oss.

Informationssäkerhet

Om Basalt

Vi på Basalt vill bidra till ett säkrare, tryggare och mer robust samhälle. Vi verkar för att våra kunders motståndskraft ska öka. Vi erbjuder säkerhetsskydd, totalförsvar, integration och förvaltning av säkra IT-lösningar som klarar mycket högt ställda krav.

Informationssäkerhet

Om krisberedskap och totalförsvar

Behov av att öka verksamhetens förmågan att hantera kriser? Är verksamheten en del av totalförsvarets uppbyggnad? Vår samlade seniora erfarenhet kan vara ert stöd!

Jobba med informationssäkerhet på Basalt

Är du vår nya kollega?

Hos oss får du chansen att göra skillnad då vårt arbete ständigt förändras utifrån utvecklingen runt omkring oss. Det ställs höga krav på vår verksamhet och vår leverans vilket gör också att du som medarbetare ges ett stort ansvar att jobba mot en säkrare framtid i ett robust samhälle.

Vi säkrar:

Så säkrar vi information:

Jobba med informationssäkerhet på Basalt

Är det dig vi söker?

Samhället utvecklas ständigt och vi med det, vilket innebär att vi måste hitta nya arbetsformer och arbeta i en innovativ miljö, och där behövs du som en viktig pusselbit. Hos oss får du chansen att göra skillnad då vårt arbete ständigt förändras utifrån utvecklingen runt omkring oss. Det ställs höga krav på vår verksamhet och vår leverans vilket gör också att du som medarbetare ges ett stort ansvar att jobba mot en säkrare framtid i ett robust samhälle.
  • Rekryterare & Employer Branding
  • Teknisk systemarkitekt
  • Infrastrukturutvecklare
  • Verksamhetskunnig inom krisberedskap och totalförsvar
  • Junior integratör
  • Informationssäkerhetskonsult

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd. Kontakta oss så guidar vi er rätt!