IT-säkerhet med Basalt.

Vilka IT-säkerhetsutmaningar står ni inför? Oavsett förutsättningar kan ni alltid lita på att Basalt står vid er sida och skyddar ert IT-system mot potentiella hot. Basalt har arbetat med informationssäkerhet och IT-säkerhet sedan 2009 och utvecklat ett antal högkvalitativa tjänster för att ni ska kunna fokusera på kärnverksamheten, medan vi tar hand om organisationens IS/IT-skydd. 

Incidenthantering

SOC – Security Operation Center.

När något händer i ert IT-system gäller det att hålla huvudet kallt och agera enligt uppsatt protokoll. Basalts SOC (Security Operation Center) består av erfarna incidenthanterare som gör en samlad bedömning av larm, indikatorer och incidenter. SOC presenterar en rapport, avgör dess allvarlighetsnivå och kommunicerar sedan enligt överenskommen process till rätt system. Basalts incidenthanterare har tidigare varit en del av olika Computer Security Incident Response Team (CSIRT). 

Identifiera IT-systemets svaga punkt

IT-säkerhetsevaluering

Basalts IT-säkerhetsexperter hjälper er att identifiera IT-systemets sårbarheter och granskar IT-säkerheten för er verksamhet utifrån era behov och krav. Vi hjälper bl.a. till med sårbarhetsscanningar, penetrationstester, utvärderingar av system och rekommendationer på åtgärder för att höja säkerheten. Våra konsulter anlitas även för audits och kontrollerar att säkerhetsnivån för ert IT-system är rätt för er verksamhet enligt lagar och förordningar. Våra experter har lång erfarenhet IT-säkerhet och har arbetat i samt ansvarat för Security Operations Center (SOC).

Våra konsulter är certifierade i:

  • GSEC
  • GCIA
  • GCIH
  • GSNA
  • GCFA
  • GPEN
  • CISSP
tommy-lund_rund

Kontakta mig om du har några frågor:

Tommy Lund
Konsultgruppchef

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för er IT-säkerhet. Kontakta oss så guidar vi er rätt!