Vårt namn

Om Basalt AB

Vårt namn

Basalt är jordens vanligaste lavabergart. Väder och vind ger den svarta bergarten gulbruna, rödbruna eller grönaktiga färger. Under jordskorpan förekommer basalt som lava, men när den stelnar snabbt ovanför ytan bildar den fantastiska geometriska formationer, till exempel hexagoner. Denna sexkantiga form har vi tagit fasta på och gjort till en del av vår logotyp.

Den gröna kuben i vår hexagon symboliserar olivin, ett av många mineral som finns inneslutna i basalt. Så länge olivinet skyddas mot väder och vind, behåller den sin vackra, gröna färg.

Vi vill gärna se vår hexagon som en symbol för vår verksamhet – att på ett effektivt sätt bygga och medverka till att bygga säkra IT-system som skyddar olivinet – våra kunders information.

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd. Kontakta oss så guidar vi er rätt!