Affärsidé

Om Basalt

Läs mer om vår vision och vårt uppdrag som säkerhetsföretag.

Affärsidé

Vår affärsidé

Basalt verkar inom området verksamhetsskydd för att säkerställa skydd och kontinuitet åt våra kunder. Basalt erbjuder kompetens inom Systematiskt säkerhetsarbete, it-konsultstöd samt bedriver utveckling av säkra nyckelfärdiga lösningar åt våra kunder, i syfte att minska sårbarheten och öka förmågan hos myndigheter och företag som hanterar information av vikt för egen verksamhet eller samhällets funktion.

Vår mission

Basalt bidrar till ökad säkerhet och samhällsutveckling genom att leverera ökat skydd till myndigheters och företags verksamheter. Utökat verksamhetsskydd leder till ett säkrare, tryggare och mer robust samhälle.

Vår vision

Basalt ska vara det självklara valet för att bygga ett säkert och robust samhälle.

Rapporten Svenskt Säkerhetsindex 2024

Svenskt säkerhetsindex

För femte året i rad har vi tillsammans med Kantar genomfört kartläggningen Svenskt Säkerhetsindex, där vi mäter den aktuella hotbilden hos beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet. Välkommen att ladda ner rapporten som även fungerar som ett viktigt beslutsunderlag.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!