Säkerhetskonsult

Basalts tekniska konsulttjänster

Basalt har gedigen erfarenhet som säkerhetskonsulter och hjälper våra kunder med korrekt hantering av känsliga och sekretessbelagda uppgifter. Vår kompetens spänner från utveckling av system till hantering av säkerhet på verksamhets- och ledningsnivå. Säkerhet, kvalitet, noggrannhet och spårbarhet ligger i vårt DNA.

Våra säkerhetskonsulter hjälper er

Teknisk projektledning

Våra tekniska projektledare har koll på teknikutvecklingen och kommer från en bakgrund som tekniska säkerhetskonsulter och har koll på alla ingående moment i projekten. Detta ser vi som en garant för ett effektivt och kvalitetsmässigt genomfört projekt där leveransen sker i tid, till rätt kvalitet och enligt budget. 

Våra säkerhetskonsulter är certifierade inom exempelvis PMP, Prince2 och ITIL.

Certifierade säkerhetskonsulter

Systemutveckling

Basalt erbjuder tjänster för att designa, bygga och förvalta system godkända för säkerhetsklassificerad information. Vi levererar även egenutvecklade nyckelfärdiga system byggda för att hantera känslig och kritisk information för både företag och samhälle. Basalts tekniska säkerhetskonsulter är specialister på säkerhet inom utveckling, support, drift, underhåll, test, incidenthantering, it-forensik och övervakning. 

Våra säkerhetskonsulter är certifierade inom exempelvis SCRUM och ITIL.

Skydda er information

Informationssäkerhet

Vi kan informationssäkerhet. Eller rättare sagt, vi är experter på informationssäkerhet och har arbetat med att skydda samhällskritisk information sedan företaget grundades år 2009.   

Informationssäkerhet är kritiskt för alla verksamheter, privata företag eller statlig förvaltning. Utifrån våra kunders behov säkerställer Basalts säkerhetskonsulter att kundens information hanteras och skyddas på ett korrekt sätt. Våra säkerhetskonsulter hjälper till med att ta fram riktlinjer, lösningar och processer för att bidra till ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Informationen kan vara av olika betydelse och bör således hanteras olika. 

Vi på Basalt har ett antal säkerhetskonsulter som är CISSP- och CISM-certifierade.

Effektiv säkerhetsstyrning

It-management

Förstår it-avdelningen och ledningen varandra? Får it-avdelningen de anslag de behöver eller för mycket? Vad kostar säkerhet och hur mycket borde det få kosta? Det finns såklart inget givet svar på detta, utan det är något som är unikt för varje verksamhet. Vi hjälper er titta på den information som ni hanterar, sätter ett värde på den samt rekommenderar nivån på skyddet. 

En effektiv säkerhetsstyrning är idag en förutsättning för att bedriva en verksamhet. Basalts säkerhetskonsulter hjälper kunderna att få kontroll på och aktivt arbeta med sin säkerhetsstyrning. Våra säkerhetskonsulter fokuserar på att säkerställa att varje kunds nivå av säkerhet överensstämmer med den verksamhet som bedrivs. Vi genomför analyser och framtagande av strategier samt styrdokument, bistår vid införande av förändringar och utveckling av kontroller för efterlevnad av interna och externa krav. 

Våra ITSM-konsulter har haft ledande roller, suttit med i ledningsgrupper på företag och myndigheter samt är certifierade som CISSP och CISM.

Lägg rätt grund

It-arkitekter

Basalt hjälper till med att fram arkitektur och design för kompletta system och applikationer som ställer höga krav på både säkerhet och tillgänglighet. 

Vår långa erfarenhet inom området gör att vi kan hjälpa våra kunder att bygga nya och säkra system som levererar verksamhetsvärde och vid vidareutveckling av befintlig lösning rekommendera förbättringar för verksamheten och förbättring av säkerheten.

Våra säkerhetskonsulter är certifierade inom exempelvis Cisco, Microsoft och Linux.

Ta hjälp av våra säkerhetskonsulter

Infrastruktur

Basalt har erfarna säkerhetskonsulter inom it-infrastruktur, med kunskap och erfarenhet från hårdvara till nätverk, virtualisering samt operativsystem. Våra säkerhetskonsulter har kunskap inom Windows Server, serverhårdvara från de stora tillverkarna, olika backup-programvaror och flertalet hypervisors för virtualisering. Basalt kan erbjuda stöd till drift av system, teknisk rådgivning och testning vid integration av hårdvara samt mjukvara i befintliga miljöer.

Vi har lång erfarenhet av system med mycket hög säkerhet och stor kunskap om de olika säkerhetsutmaningar som finns vid integration av olika programvaror och hårdvaror från olika tillverkare, samt metoder för att hantera detta.

Våra säkerhetskonsulter är certifierade inom exempelvis Cisco, Microsoft och Linux.

Kvalificerat testarbete

Test

Test har en central roll i våra projekt. Ett kvalificerat testarbete med effektiva metoder håller kostnaderna nere när fel och problem kan identifieras i ett tidigt skede. 

Basalt erbjuder både kompletta testtjänster och skräddarsydda lösningar. Våra kompletta tjänster innefattar allt från den initiala kravanalysen till den slutgiltiga testrapporten, grundat på en balans mellan tid, kostnad och kvalitet. Våra testare är ISTQB-certifierade och har mångårig erfarenhet av att arbeta med tester i komplexa miljöer.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!