Med oss får du stöd att göra en trygg och enkel säkerhetsförvaltning

Craton Protective Security Management

Craton Protective Security Management är en lösning för kunder som har behov av att samordna och genomföra säkerhetsprövningar i enlighet med säkerhetsskyddslagen på ett tryggt, säkert och enkelt sätt. Lösningen hanterar alla moment i processen, från att samla in och bearbeta uppgifter till att administrera och registrera personal och leverantörers personal på ett effektivt och användarvänligt sätt.

Om din verksamhet är skyldiga att följa säkerhetsskyddslagen (2018:585) finns det högt ställda krav på att genomföra säkerhetsprövningar vid såväl nyrekryteringar som vid pågående anställningar. Craton Protective Security Management hjälper ditt företag att samla all information vid en säkerhetsprövning på ett och samma ställe och ger dig en överblick över vilken personal som är godkänd för vilka projekt.

Protective Security Management bygger på en modern teknisk lösning där hög tillgänglighet och användarvänlighet för personal tillgodoses; samtidigt som hög konfidentialitet och integritet för säkerhetsklassificerad information säkerställs med hjälp av luftgap (eng. air-gapped).

Protective Security Management

  • Är ett verktyg för att genomföra säkerhetsprövningar av personal inklusive anställda konsulter och leverantörers personal
  • Ger full kontroll över vilken personal som är säkerhetsprövad och för vilka projekt
  • Ger överblick och kontroll över sina säkerhetsskyddsavtal

Craton Protective Security Management gör säkerhetsprövningsprocessen till ett sömlöst, digitalt arbetsflöde där utövarens olika avdelningar (t.ex. säkerhetsskydd, HR, försäljning, programledning) samt individen kan fokusera på sina respektive uppgifter. Detta digitala arbetsflöde ger en trygghet i att känslig information hanteras och lagras på ett säkert sätt och ger även full spårbarhet över hela processen. Tack vare att alla uppgifter för säkerhetsprövningar hanteras i en enda lösning minskar risken för felaktiga bedömningar på grund av att viktig information saknas.

Full kontroll över säkerhetsprövad personal och dina säkerhetsskyddsavtal

Att genomföra säkerhetsprövningar är en omfattande process. I stället för att ha flera pågående säkerhetsprövningar sparade i olika dokument görs samtliga tillgängliga i en enad digital lösning. Det ger dig full kontroll över alla säkerhetsprövningar. Det ger också en trygghet i att era säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är skyddade.

Lösningen ger dig även full insyn över de säkerhetsskyddsavtal som tecknats mellan en organisation eller ett företag och en verksamhetsutövare. Syftet är också att säkerhetsställa att individen förstår och åtar sig att följa regler och policyer som är nödvändiga för att skydda verksamheten.

Marknadens säkraste it-plattform

Basalt Craton™

Basalt Craton™ uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetskraven på marknaden och klarar till och med militära krav för hemligstämplad information – utan att krångla till driften. Läs mer i vårt produktblad.

Kontakta oss