Kärnvärden

Om Basalt

Våra kärnvärden

Respekt

Vi möter varje människa med respekt.

Vi har förståelse för varandras olikheter och våra olika roller. Respekt handlar också om att visa ödmjukhet och att vara lyhörd.

Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål. Att visa respekt är att vara öppen och ärlig och att uppträda med integritet. För att visa respekt krävs att vi funderar över hur våra handlingar kommer att påverka vår omgivning.

Vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi visar tillit och förtroende för varandra.

Att visa respekt är ett givande och ett tagande, mellan olika medarbetare och mellan företaget och medarbetare. Basalt och dess ledning ska alltid sträva efter att vara den bästa arbetsgivaren och medarbetaren ska alltid sträva efter att göra ett så bra arbete som möjligt, enskilt eller i grupp.

Ansvar

Vi har alla ett ansvar för att utveckla oss själva, varandra och företaget.

Vi är professionella i varje del av organisationen. Vi har kunskap och kompetensen att utföra våra uppgifter och prioritera rätt saker för att lyckas med våra uppdrag.

Att ta ansvar är att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och vara redo att anta utmaningar.

Att varje medarbetare tar sitt ansvar innebär att visa personligt ledarskap. Personligt ledaskap tar sig uttryck som att vilja förstå, visa tålamod, vilja bli så bra som man kan bli på det man gör, göra ett bra arbete, täcka upp för kollegor och sträva efter bästa möjliga resultat kopplat till satta mål. Denna egenskap är grunden i ett kunskapsorienterat och kreativt företag.

Vi är engagerade och vi har mod att påverka. Vi förväntar oss bra resultat av varandra. Vi utför alltid våra dagliga uppgifter omsorgsfullt och noggrant, med våra kunders och företagets bästa i åtanke.

Kreativitet

Kreativitet genomsyrar vår verksamhet.

Vi använder vår kreativitet för att skapa förbättringar i företaget och för våra kunder. Kreativitet handlar också om nytänkande, att ta initiativ och att utveckla såväl teknik som kvaliteten i vårt arbete.

Vi vill att kreativitet ska genomsyra vår verksamhet, vi skall fortsätta vara agila, innovativa och lösningsorienterade. Att samarbeta, ge och ta, kännetecknar vårt sätt att arbeta. Vi vill behålla förmågan att se framåt.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!