Cybersäkerhet – gör det till en prioritering.

Phishing, malware och andra hot äventyrar på daglig basis organisationers cybersäkerhet. Hur väl förberedda är ert IT-system inför de potentiella hot som kan äventyra verksamhetens personuppgifter, immaterialrätt, företagshemligheter m.m?

Basalt kan cybersäkerhet – låt oss hjälpa er.

Cybersäkerhet med Basalt.

Basalts erfarna IT-säkerhetsexperter höjer er cybersäkerhet. Vi granskar IT-systemet, identifierar nuvarande sårbarheter och konstaterar vilka åtgärder som måste göras för att uppfylla den nivå av cybersäkerhet som ni har behov av. Detta innebär bl.a. sårbarhetsscanningar, penetrationstester, utvärderingar av system och att förmedla rekommendationer på åtgärder för att höja cybersäkerheten. 

Skulle det hända något gör Basalts SOC-team (Security Operation Center) av incidenthanterare en samlad bedömning av larm, indikatorer och incidenter. Vi gör en rapport, avgör attackens allvarlighetsnivå och agerar utifrån bestämd process och protokoll.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss