Kapacitet - automatisk drift

Key Features

  • Automatisk installation av hela lösningen
  • Servrar, nätverkssegment, containers och system skapas automatiskt efter behov
  • Fullständigt hanterad förvaltning av plattformen från Basalt
  • Kontinuerliga systemuppdateringar baserade på omvärldsbevakning
  • Färdiga recept i Ansible för alla driftsåtgärder
  • Automatisk rapportering av system-interna behov
  • Kasta & ersätt automatiskt maskiner som är komprometterade - laga inte
  • Automatisk verifiering av riktighet i alla driftsåtgärder
  • Automatisk uppdatering av dokumentation 100% i synk med installerade komponenter

Enkelheten är det centrala i Craton

Drivkrafterna bakom vår lösning

I videon bredvid berättar vi varför enkelhet är centralt i en säker lösning och varför Basalts ambitioner är att abstrahera mest möjligt av komplexitet.

Vi måste kunna dela information kontrollerat

Framtidens informationssäkerhet

Har vi nått vägs ände i hur vi klassificerar information? Det mesta i ett hemligt dokument kanske inte är hemligt? Borde vi i så fall inte bryta ner dokument i delar av olika informationsklassning?

Den information som är klassificerad som hemlig ska förstås vara fysiskt separerad från annan information, men gamla regelverk som till sitt tankesätt är byggt utifrån koncept med hela handlingar och dokument, håller oss kvar i föråldrade strukturer och arbetssätt.

Vi är strukturellt fast i att hela dokument och hela system är det som ska skyddas och våra it-system och säkerheten i dessa är utformade därefter.

I denna artikel belyser vi vikten av att höja kraven för hur vi bygger framtidssäkra system.

Automatiska, säkrade uppdateringar

Oavsett hur många av dina komponenter vi integrerat sköter vi uppdateringarna i systemet. När de når dig är helheten testad och kvalitetssäkrad. Uppdateringen av hela systemet rullas ut med automatik och när uppdateringen är klar kontrolleras och verifieras resultatet – allt för att säkerställa att enbart våra ändringar är de ändringar som gjorts i systemet. På det sättet håller vi antagonister ute. Också. Vi gör ditt jobb enkelt.

Automatiskt uppdaterad dokumentation

Har du formella krav på din miljö och har en granskande myndighet eller internrevision? Då behöver du veta att det som är dokumenterat om systemet också är det som är installerat. Om dessa två är ur synk, blir det omöjligt att hålla koll på och spåra vilka ändringar som gjorts. I Craton uppdateras dokumentationen automatiskt, med en fullständig logg på alla uppdateringar som gjorts – så att du vet exakt vad som är gjort, när det är gjort och av vem. På så vis får du fullständig spårbarhet i förvaltningen och kan alltid visa vad som gäller för systemet i sin helhet. Och det gäller även för de komponenter som vi anpassat och integrerat för dig. Att bli granskad i ett sådant läge har gått från hårt slit och bekymmer om riktighet i informationen till inget jobb alls.

Marknadens säkraste it-plattform

Craton™

Craton™ uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetskraven på marknaden och klarar till och med militära krav för hemligstämplad information – utan att krångla till driften. Läs mer i vårt produktblad.