Att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

I december 2015 beslutade regeringen om planeringanvisningar för ett civilt försvar med krav på årlig redovisning av åtgärder och resultat. Men arbetet måste börja underifrån.  

Att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

Den 11 juni 2018 publicerade Försvarsdepartementet texten ”Utveckling av ett modernt totalförsvar” på sin hemsida. Texten beskriver regeringens syn på totalförsvaret och summerar de åtgärder som regeringen hittills vidtagit för att återuppbygga Sveriges totalförsvar enligt riksdagens försvarsbeslut från 2015.

Några av de vidtagna åtgärder som nämns specifikt är information till kommuner och landsting samt en översyn av deras roll, en översyn av befolkningsskyddet, planering av informationsinsatser för att öka kunskapen om totalförsvar liksom den informationskampanj till allmänheten i form av rubriken ”Om kriget kommer” som nyligen landat i svenska brevlådor.

Två av Basalts konsulter inom systematiskt säkerhetsarbete, Katarina Kjellman och Fredrik Pettersson beskrev nyligen i ett blogginlägg sin syn på var arbetet med att skapa ett motståndskraftigt Sverige måste börja. Basalt har också tagit fram ett tiostegsprogram för hur myndigheter och organisationer lämpligen går till väga.

Fredrik och Katarinas slutsats är att ” Det vi måste göra först är att definiera vad som är en acceptabel miniminivå och sedan planera för att inom så kort tid som möjligt återställa leveransen till denna miniminivå”

Du kan läsa deras inlägg här:
Förändras samhällskontraktet när hot- och riskbilden förändras?

Här kan du ladda ner Basalts broschyr om vårt 10-stegsprogram för att öka Sveriges tröskeleffekt

michael_palmaer-1-108x142

Skribent

Michael Palmaer
Säljare

0701 – 60 04 62
michael.palmaer@basalt.se

Michael är säljare på Basalt AB och har lång erfarenhet från affärsutveckling och marknadsföring med fokus på kundnytta och komplex lösningsförsäljning. Med sitt kundorienterade sätt har Michael vunnit stor respekt och förtroende i kundledet vilket driver affärer och nöjda kunder.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss