Tid att lära och utveckla kontinuitetshanteringen är nu!

Tid att lära och utveckla kontinuitetshanteringen är nu!

Det är av förståeliga skäl stort fokus på hur företag i Sverige ska kunna ta sig ur krisen och fortsätta växa efter pandemin. I återhämtningsplanerna ingår sannolikt åtgärder som ska säkerställa intäkter, investeringar, tillväxt, sysselsättning med mera. Basalt AB vill passa på att slå ett slag för att även nu inkludera förmågan att hållbart överleva en osäker framtid. Det vill säga kontinuitetshantering.

Det är dags att redan nu ta en kort paus och fundera, analysera och dokumentera lärdomar och (tillfälliga) lösningar. Hur har ni gjort för att upprätthålla viktiga leveranser, tjänster och/eller uppgifter? Vad har varit viktigt på riktigt?

Några tips på vägen:

  • Bedöm och dokumentera hur ni lyckats upprätthålla nivåer av leverans och/eller service under pågående pandemi. Är tillgängliga (och planerade) resurser tillräckliga?
  • Om ni inte har lyckats upprätthålla nödvändiga/långsiktigt hållbara nivåer av leverans och/eller service under pågående pandemi, vad är orsaken?
  • Analysera och dokumentera vad/vem som hjälpt till/varit till nytta (intern eller externt) för att upprätthålla de viktigaste leveranserna, tjänsterna, uppgifterna.
  • Hur robusta är era leverantörer (på kort och lång sikt)? Vilka lärdomar behöver inkluderas i kommande samarbete och avtal?
  • Dokumentera och utvärdera hur ni kommunicerat internt. Vad fungerar bra, vad kan förbättras?
  • Har ni varit tvungna att nedprioritera uppgifter, leveranser, tjänster? Var det enligt plan eller finns det alternativ för att hantera dessa på ett annat sätt nästa gång något liknande händer?
  • Fundera över hur er nya ”vardag” kommer att bli. Vad är målet? Nya risker?
  • Analysera er förmåga till återhämtning för att komma tillbaka till ”vardagen”. Vilka uppgifter, tjänster, leveranser ska återupptas och i vilken ordning, vem ska ansvara för vad med mera.
  • Vad behöver ni göra för att all personal ska komma tillbaka till en ny ”vardag”? Behövs åtgärder på kort och lång sikt för återhämtning?
  • Och till sist, vilka kontinuitetsstrategier har fungerat bra, vilka behöver förbättras/ändras?

Behöver ni fler tips, stöd i att utvärdera, analysera och/eller utveckla er kontinuitetshantering hör av er till Basalt AB. Det Basalt AB erbjuder har sin grund i den kompetens vi inom företaget tillsammans besitter. Basalt AB har kompetens och erfarenhet från det svenska krisberedskapssystemet och systematiskt säkerhetsarbete på lokal, regional och nationell nivå. Vi arbetar också med säkra och robusta lösningar för information med de högsta kraven på säkerhet.

170911_basalt_katarina_kjellman_seminarie_verksamhetsskydd_informationssakerhet-1958 (1)

Skribent