Svenska kyrkan utbildas i totalförsvar

AB_torsas_svenska_kyrkan-1

Alla delar i samhället behöver bidra till att bygga upp Sveriges totalförsvar. Vid sidan av myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv har kultursektorn och trossamfunden utomordentligt viktiga roller.

Kyrkans roll i totalförsvaret

Genom att uppmana stift, pastorat och församlingar att planera för såväl fredstida kriser som höjd beredskap och krig, har Svenska kyrkan en större uppgift att navigera i eventuella krissituationer.

Inom ramen för detta fick Basalt uppdraget att genomföra en utbildning med Torsås pastorat, där vår strategiske rådgivare Anders Brännström gick igenom det säkerhetspolitiska läget och ledde deltagarna genom planering kring hur de ska agera om det blir höjd beredskap och krig. Resultatet blev en ökad förmåga att hantera möjliga påfrestningar de närmaste åren.

Under utbildningens praktiska delar fick medarbetarna tillsammans gå igenom några viktiga frågor för att reda ut hur verksamheten ska kunna fortsätta under krissituationer. Exempelvis hur begravningstjänsten ska kunna bedrivas på ett värdigt sätt även under svåra förhållanden, hur alla som vistas inom pastoratet skall ges den själavård de behöver och hur förskolan ska ta kunna hand om barnen och agera stöd till föräldrar även under höjd beredskap och krig.

”Vi fick en mycket bra utbildning med många givande diskussioner. Alla i pastoratet är nu motiverade och välinformerade och har klart för sig hur vi ska arbeta vidare tillsammans.”

Lena Fagerström, Torsås pastorat.

Behöver din verksamhet utbildning eller en plan?

Vill du också ha hjälp med att få en klar bild över vad din verksamhet behöver för att kunna hantera en kris eller krig? Våra seniora konsulter har lång och gedigen erfarenhet från området och anpassar utbildningen efter din verksamhets behov. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Så jobbar du strukturerat med din beredskapsplanering

Vår genomförandeprocess

Basalt använder en beprövad modell som ger dig de verktyg du behöver för att hantera dina uppgifter i olika krissituationer och vid höjd beredskap. Vi har hjälpt aktörer inom såväl privat som offentlig sektor med analys och planering. Välkommen att ladda ner ett exempel på hur vi jobbar.