Vår genomförandeprocess i beredskapsplanering

Få en inblick över hur vi arbetar

Är beredskapsplanering nytt och främmande för dig? Våra seniora experter har gedigen kunskap inom krisberedskap och totalförsvar och ger dig en inblick i hur deras arbetsprocess ser ut.