Paketerad, förvaltad och supporterad implementation av ELK-stacken

En aktuell lösning på ett länge eftersatt problem. Basalts lösning för logghantering ger långvarig säkerhet till förutsägbar kostnad.

Hantering av system- och säkerhetsloggar har alltid varit av yttersta vikt i ett IT-system. Men logghanteringen har alldeles för länge varit eftersatt av företag och myndigheter. Idag är det kanske ett av de mest aktuella områdena att implementera i nya och gamla IT-miljöer. Det handlar inte bara om att skapa högre säkerhet och spårbarhet, utan också om att säkerställa funktion i systemen och att identifiera flaskhalsar och uppkommande problem.

På marknaden finns många leverantörer av programvara som samlar in och hanterar loggposter. Programmen löser ofta uppgiften, men lösningarna blir kostsamma när loggarna ökar i volym och kunden måste utöka sina licenser.

säkerhetskonsult

Basalt har under 10 år utvecklat, förvaltat och hanterat support av IT-system med höga krav på spårbarhet och på IT-säkerhet. Våra kunder har gett oss ansvaret att proaktivt identifiera uppkommande fel och brister i diverse olika system. En mycket viktig pusselbit i att göra detta funktionellt och säkert är en anpassad, effektiv och fungerande insamling, kategorisering och analys av system- och säkerhetsloggar.

Vi har, som många med oss, testat att köpa kommersiella hyllprodukter och ganska snart sprungit in i den monumentala licensväggen. Billiga instegspriser, men onödigt dyr implementation har gett astronomiska kostnadshöjningar när det klarnar hur mycket loggar det faktiskt handlar om.

Så vi gjorde helt tvärtom, vi skapade en egen lösning. För ett år sedan bestämde vi oss för att ta tekniken runt ELK-stacken, Elastic, Logstash och Kibana –  alla öppna programvaror, och skapa en paketerad och supporterad implementation av en lösning för logghantering. Målet var att den skulle kunna återanvändas av många. Lösningen skulle också kunna förvaltas över tid, med bibehållen funktion och säkerhet i de integrerade komponenterna.

Idag erbjuder Basalt en väl fungerande paketering av ELK-stacken som en nyckelfärdig lösning. Den är skalbar och fungerar för små kunder såväl som för stora system. Basalt Log Service levereras som en nyckelfärdig lösning. Basalt ansvarar för förvaltning av lösningen och förenklar hela processen från start till ett lyckat införande och skapar en lösning som fungerar över tid.

Om du idag har en ELK-implementation som du vill få ordning på eller om du tröttnat på att betala skyhöga licenser baserat på loggar per gigabyte, läs mer om Basalt Log Service och vilka förbättringar den kan göra för just ert företag. Läs här: Basalt Log Service ”Never miss a thing”

nicklas_haglund-7230b-108x142

Skribent

Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.