Strategisk utblick ”Närområdet och nationell säkerhet”

12102017-phultqist

Onsdagen den 11 oktober bjöd Försvarets forskningsinstitut (FOI) på presentation av FOI:s profilrapport Strategisk utblick- nr 7 i ordningen! Basalts Katarina Kjellman var på plats och fick ta del av aktuell forskning och analyser på en rad olika ämnen av strategisk betydelse för den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Årets rapport fokuserar på närområdet och vår nationella säkerhet och åhörarna fick bland annat ta del av ett anförande av försvarsminister Peter Hultqvist och presentationer av artiklarna Internet som militär arena – en utmaning i totalförsvaret.

Peter Hultqvist inledde seminariet med att gå igenom den satsning som nu sker på uppgradering av nationell militär förmåga. Förutom det som sker inom landets gränser är bi-och multilaterala samarbeten viktiga. Försvarsministern fortsatte anförandet med att diskutera kring övningen Aurora, totalförsvardimensionen (ett 40-talet myndigheter var iblandade i övningen) och dess direkta effekt på Sveriges militära förmåga. Han poängterade betydelsen och effekten av att träna med andra länder och vikten av att andra länder lär känna den svenska geografin, våra verktyg med mera. Värdet av att öva tillsammans att hantera krissituationer kunde inte nog understrykas. Peter Hultgren fortsatte med att resonera kring allmänhetens attityd, dagens förmåga att mobilisera totalförsvaret och de 1,3 miljarder som kommer att läggas på återuppbyggnaden av totalförsvaret tom 2020.

12102017-en-svensktiger

En annan mycket intressant talare var Michael Wedelin som resonerade kring Internet som militär arena. Michael började med att diskutera kring hur vi ska betrakta och förstå dagens IT-säkerhet; att vi står i början av informationsrevolutionen. Det betyder att vi har ett behov av skydd som vi ännu inte förstår och att vi i framtiden kommer att skratta åt några av de it-skydd vi använder idag. Michael menade att några av de problem vi ser idag (han tog exempel Transportstyrelsen och dess kommunikation med Säpo) och att det är ett resultat av svensk förvaltningskultur (en svensk tiger). D.v.s. vi är tysta, vi berättar ej om känsliga ting inom förvaltningen. Men idag och i dagens informationsmiljö funkar det inte att ”inte prata”, för det är så många fler som är och behöver vara iblandade. Michael fortsatte att resonera kring dagens totalförsvar och att det är något helt nytt (jämfört med hur det såg ut förr). Det som nu sker på olika platser i vår omvärld,  sker i en gråzon, kanske mellan fred och krig och detta är något nytt. Här är Internet en effektiv arena för det som sker före krig (informationsinhämtning, påverkansoperationer med mera). Problemet är att vi fortfarande gör skillnad på det militära och civila försvaret. Vi borde se på försvaret på ett helt nytt sätt; det civila och militära flyter ihop.

Visste ni att det i Estland finns något som kan sägas vara ett digitalt hemvärn! Intressant tanke, eller vad säger ni? Kanske har vi en möjlighet till ett nytt hemvärn/försvarslinje i höjd med Enköping?

FOI:s rapport finns att ladda ned från deras hemsida (www.foi.se)  Där finns också en film från dagens seminarium och vill ni titta och lyssna på försvarsministern, Michael W men även anförande om Långräckviddiga vapen och Tyskland kan bli en ny förbundsförvant med Sverige- se filmen!

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.