[Frukostseminarium] - Cybersäkerhet med LIVE penetrationstest och SIEM-demo

Lär dig mer om utvecklingen av cyberbrott och cybersäkerhet, vad du bör tänka på och göra för att skydda din information och dina intressenter från externa hot.

Agenda

  • Presentation om aktuella och framtida cyberhot
  • LIVE-demonstration om hur en penetrationstest går till
  • LIVE-presentation av Basalts SIEM-lösning det bli ett kraftfullt verktyg för er?

Cybersäkerhet ska tas på allvar av alla företag och organisationer – oavsett storlek och bransch!

Den världen vi lever i blir alltmer digital och sammankopplad och informationsutbytet mellan olika parter fortsätter att expandera. Övergången till en stark ansluten och digitaliserad värld ger inte bara nya möjligheter utan också nya utmaningar.

Risken att företag och organisationer blir utsatta för cyberattacker är i dag större än någonsin tidigare.

Antalet cyberbrott fortsätter att öka från år till år och är ett de största hoten mot företag, organisationer och individer. En av de mest problematiska delarna av cybersäkerhet är säkerhetsriskernas ständiga utveckling.

Företag och organisationer behöver aktivt hantera risken att bli utsatt för intrångsförsök samt konsekvenserna av stöld och manipulering av information.

Vi på Basalt arbetar fokuserat för att hjälpa våra kunder att skydda sina informations-tillgångar och säkra sina tekniska investeringar.

[Frukostseminarium] - Cybersäkerhet med LIVE penetrationstest och SIEM-demo

Praktisk information

12 december
Var: Hotell Clarion Sign, Norra bantorget, Stockholm
När: Frukost från 08.00. Seminarium från 08.15-10.30

Anmälan till seminariet