Basalt ställde ut på Mötesplats Samhällssäkerhet

Basalt ställde ut på Mötesplats Samhällssäkerhet

Den 28-29 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet och Basalt deltog som utställare och föredragshållare!

Ämnesområdena för mötesplatsen var bredare i år än tidigare år. Årets mötesplats fokuserade på såväl den återupptagna totalförsvarsplaneringen, krisberedskap som arbetet med att värna demokrati och öppenhet. Basalt tog tillfället i akt att visa upp våra produkter och tjänster inom verksamhetsskydd och vi som deltog i mässan passade också på att besöka andra utställare och ta del av flera intressanta föreläsningar.

Till Basalts monter kom många besökare från flera kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter, men även studenter inom risk och krisberedskap. Intresset för hur Basalt arbetar med kontinuitetshantering var stort och vi tog tillfället i akt att berätta om hur man kan göra för att i denna komplexa och obeständiga värld, skapa förutsättningar att förebygga och hantera avbrott. Vi menar att det blir mer och mer tydligt att det inte räcker med den traditionella synen på kontinuitetshantering. Vilket är ett förhållningssätt där kontinuitetshantering enbart är återställning av en verksamhet efter en störning eller ett avbrott. Och fokus är kontinuitetsplanen. En utvecklad kontinuitetshantering ska ses som en integrerad del i organisationens verksamhetsstyrning, kvalitetsstyrning och riskhantering. Den måste bidra till en bestående och tydlig nytta i leveransförmågan hos en organisation före en stor störning inträffar samt efter ett avbrott. Detta kräver att organisationen har en förståelse och helhetssyn som omfattar alla kritiska verksamhetsområden. Rätt utförd bidrar kontinuitetshanteringen till effektiv verksamhetsstyrning och säkerställer uppfyllanden och åtaganden samt upprätthåller varumärke/rykte. Men det kan också bidra till det civila försvarets förmåga! Detta sätt att arbeta med kontinuitetshantering fångade många besökares intresse!

Basalts VD, Nicklas Haglund, stod som föreläsare i det framåtblickande passet om teknikutveckling och vår framtida krishantering. Att i framtiden förstå, öva och hantera kriser kommer att innebära helt nya tekniska hjälpmedel. Nicklas budskap var att Basalt ligger i framkant och har både produkter och tjänster som kan bidra till att säkerställa att samverkan och gemensam inriktning kommer till stånd oavsett vart vi befinner oss i hotskalan, kris till krig. Basalt kan dessutom säkerställa civil militär och privat-offentliga samverkan genom den teknik och kunskap som bolaget besitter!

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.