Basalt Solution Team

Basalt Solution Team

Att identifiera och på förhand minimera brister i den egna verksamheten, dels hos medarbetare i form av utbildning, behörigheter och processer, dels i IT-systemets struktur och även organisationens efterlevnad av utomstående krav, är avgörande för alla organisationer.

Ett varumärke blir snabbt lidande om känslig information läcker ut och företaget kan ta stor skada. Kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsevaluering och totalförsvarsplanering är ord som kan kännas smått övermäktiga att hantera. Hur ska man veta var man ska börja för att kunna sova gott om natten i vetskap om att organisationen är väl förberedd på eventuella hot och risker i verksamheten?

Frågor som just du säkert ställt dig själv är tex:

  • Är vår personal utbildad i risk- och krishantering? Har de rätt behörigheter?
  • Har vi gjort en analys över hur vår organisation klarar av en extraordinär situation?
  • Är vår information skyddad på rätt sätt? Vilket av cloud, hybrid, on-prem fungerar bäst för vår verksamhet?
  • Hur jobbar vi systematiskt med personalsäkerhet?
  • Efterlever vi alla krav på informationssäkerhet?
  • Står våra IT-system emot externa hot?

Basalt Solution Team är sammansatt av våra mest erfarna experter, med mycket hög kompetens inom IT-säkerhet, Krisberedskap, Totalförsvar samt Informationssäkerhet, för att lösa era utmaningar på kortast tid. Våra kunder har Sveriges högsta säkerhetskrav.

Basalt levererar idag IT-system konstruerade från grunden av standardprogramvaror. Genom beprövade metoder, genomtänkt arkitektur och stor noggrannhet kan vi erbjuda IT-lösningar som ger våra kunder mycket hög grad av kontroll och trygghet avseende säkerhet. Basalt levererar alltid ett initialt förvaltningsåtagande kopplat till våra leveranser för att säkerställa att de höga krav vi ställer på oss själva överförs till mottagande organisation.

Vi hjälper er med att få svar på dessa frågor!
Kontakta Larry Björkqvist på 076-001 70 46 för mer information.

ulha_web_basalt

Skribent