Basalt på CWIX 2012

Basalt deltog med konsulter genom FMV och Försvarsmakten när CWIX 2012 genomfördes i Bydgoszcz, Polen. Övningen har som syfte att öka interoperabiliteten mellan nationer, organisationer och system mellan de deltagande länderna/organen. I år var det representanter ifrån 18 länder plus en mängd internationella organisationer. Basalt har bidragit med konsulter i flera år till övningen i en ambition att hålla sig ajour och ligga långt fram i utvecklingen av IT- och ledningssystem för insatsförband.

Under den tre veckor långa övningen testades ledningssystem och teknik i en mängd olika scenarier och konfigurationer. Syftet är för att säkerställa och utbyta tekniskt kunnande och standarder för att kunna koppla samman och utbyta information mellan de olika deltagarnas system.

CWIX står för – Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise.