Basalt i Almedalen 2019

Under tre dagar har Basalt AB befunnit sig i Almedalen för att ta del av olika seminarier och nätverka. Fokus har naturligtvis legat på totalförsvar och det blev cirka 20 seminarier för Basalts Anders Brännström, Eva Hamberg, Nicklas Haglund och Katarina Kjellman.

Basalt i Almedalen 2019

Upplevelsen var att det var stort fokus på klimatfrågor, säger Eva Hamberg. Men det fanns även ett flertal som fokuserade på totalförsvarsfrågor och gråzonsproblematiken. Seminarierna innehöll egentligen inga nyheter om totalförsvarsplanering men vår allmänna uppfattning är att man (kommuner, företag, dricksvattenhuvudmän, myndigheter) ligger i startgroparna vad gäller kunskapsinhämtning och krigsplacering. Det handlade även om behovet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser, fortsatt kunskapsuppbyggnad och hur man idag hanterar desinformation.

En intressant föreläsning var Länsstyrelsen i Norrbottens om nationellt cybersäkerhetscentrum. Något som vi kunde läsa om i regeringsförklaringen. Detta seminarium andades engagemang och vilja, väldigt uppfriskande säger Katarina. Efter sommaren kan vi sannolikt förvänta oss en etablering av cybersäkerhetscentrum, något som regeringen just nu jobbar med.

Ett annat intressant seminarium var ”Hur redo är du? Om vårt totalförsvar”. Här lyssnade vi bland annat till arméchef Karl Engelbrektson som pratade om behovet av ny betalningsmodell kopplat till näringslivets engagemang i totalförsvarsplaneringen.

Ytterligare ett intressant seminarium var ”Vill folket försvara sig i gråzon?”. Här fick vi lyssna till MSB:s GD Dan Eliasson berätta om vilka reaktioner han får på broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Det är främst två reaktioner som han får (oavsett det land han befunnit sig i) och det är att Sverige är modiga därför att vi 1) pratar om krig och 2) pratar om individens ansvar i kris och krig.

Basalt i Almedalen 2019

Att få möjlighet att delta i detta evenemang där politiker, tjänstemän och näringslivstoppar möts var mycket givande, säger Basalts VD Nicklas Haglund. Det var första gången Basalt deltog och ett jobb som nu är viktigt är att utvärdera och bestämma om vi ska vara med nästa år och på vilket sätt, säger Anders Brännström.

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.