Utbildning i krisberedskap och totalförsvarsplanering

Krisberedskap och totalförsvarsplanering

Hur väl förberedd är din organisation för kris, höjd beredskap eller i värsta fall krig? I ett skärpt säkerhetsläge ställs det högre krav på att öka sin kunskap om totalförsvar och om vad ni behöver göra i just er organisation.

Det kan handla om att se till att du kan fortsätta bedriva din ordinarie verksamhet under svåra förhållanden, eller att du kan anpassa din verksamhet för att tillhandahålla viktiga tjänster och varor vid höjd beredskap och krig.

Det kan även handla om att ha en plan för kontinuitet i verksamheten, till exempel tillgång till reservkraft, förändrade arbetsrutiner eller en plan för kommunikation med medarbetare, allmänhet och andra berörda.

Vem vänder sig utbildningen till?

Den här utbildningen vänder sig till dig som bättre vill förstå totalförsvar och beredskapsplanering. Din organisation kanske befinner sig i början med att starta upp planeringen runt krisberedskap och civilt försvar och behöver fördjupa sin förståelse. Kanske arbetar du som beredskaps- eller säkerhetsamordnare, säkerhetschef, informationssäkerhetskonsult, projektledare eller ingår i företagets krisledning, arbetar med verksamhetsskydd eller krisorganisation eller motsvarande.

Planerade utbildningstillfällen

Vi håller årligen flera utbildningar. Just nu finns det inga planerade utbildningstillfällen. Kontakta oss om du önskar delta på en framtida utbildning.

Skräddarsydd utbildning

Skulle du vilja att vi kom till din organisation och höll en skräddarsydd utbildning för just er, går det självklart bra.

Kontakta oss för mer information och förslag på utbildningsupplägg.

Varför behövs en utbildning i krisberedskap och totalförsvar?

Försvarsberedningen bedömer i sin rapport Allvarstid att ett väpnat angrepp på Sverige inte kan uteslutas och att det inte heller kan uteslutas att militära maktmedel eller ytterligare hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Det är därför återuppbyggnaden av totalförsvaret nu har inletts.

Alla samhällsviktiga organisationer behöver ha kännedom om vad krisberedskap och totalförsvar har för inverkan och betydelse för samhället och vilka krav som kommer att ställas i stort. Förberedelsen för det otänkbara börjar med dig själv och den krisberedskap din organisation genomför innan.

Utbildningens upplägg

Den här heldagautbildningen ger dig kunskap som kan bidra till individens och organisationens förmåga att hantera den kris- och totalförsvarsplanering som ska genomföras. Utbildningen ger dig ökad förståelse och insikt i olika aktörers ansvar i totalförsvarsplaneringen och reder ut vem som har vilket uppdrag i händelse av höjd beredskap och krig.

Kursens innehåll

 

Förmiddag

 • Inledning, kaffe
 • Beredskapsövning 1 – krisberedskap
 • Totalförsvar och civil beredskap
 • Ny myndighetsstruktur inom beredskap – roller och ansvarsfördelning
 • Hur förändras samhället under höjd beredskap?
 • Beredskapsövning 2 – läget förvärras

 

Lunch

 

Eftermiddag

 • Beredskapsplanering
  • Hur förhåller sig beredskapsplanen till andra planer i en organisation?
  • Vad bör en beredskapsplan innehålla?
  • Hur mäter och utvecklar man förmåga i en organisation?
  • Hur planerar man för långsiktig förmågeutveckling?
 • Beredskapsövning 3 – kriget är här
 • Aktuellt omvärldsläge, hot och konsekvenser
 • Framgångsfaktorer i planeringsarbetet
 • Utvärdering och avslut

Så jobbar du strukturerat med din beredskapsplanering

Vår genomförandeprocess

Basalt använder en beprövad modell som ger dig de verktyg du behöver för att hantera dina uppgifter i olika krissituationer och vid höjd beredskap. Vi har hjälpt aktörer inom såväl privat som offentlig sektor med analys och planering. Välkommen att ladda ner ett exempel på hur vi jobbar.