Utbildning i krisberedskap och totalförsvarsplanering

En tvådagarsutbildning i
kris och totalförsvar

Hur väl förberedd är din organisation för kris, höjd beredskap eller i värsta fall krig? I ett skärpt säkerhetsläge ställs det högre krav på att öka sin kunskap om totalförsvar och om vad ni behöver göra i just er organisation.

Det kan handla om att se till att du kan fortsätta bedriva din ordinarie verksamhet under svåra förhållanden, eller att du kan anpassa din verksamhet för att tillhandahålla viktiga tjänster och varor vid höjd beredskap och krig.

Det kan även handla om att ha en plan för kontinuitet i verksamheten, till exempel tillgång till reservkraft, förändrade arbetsrutiner eller en plan för kommunikation med medarbetare, allmänhet och andra berörda.

Utbildningens upplägg

Utbildningen kommer att ge dig som deltagare kunskap som kan bidra till individens och organisationens förmåga att hantera den kris- och totalförsvarsplanering som ska genomföras. Utbildningen ger dig ökad förståelse och insikt i olika aktörers ansvar i totalförsvarsplaneringen och reder ut vem som har vilket uppdrag i händelse av höjd beredskap och krig. Utbildningen genomförs i workshopform med praktiska övningar, där erfarenheter från din egen organisation tas tillvara.

Planerade utbildningstillfällen

Vi håller årligen flera utbildningstillfällen tillsammans med Säkerhetsuniversitetet. Nästa utbildningstillfälle under hösten kan du anmäla dig till redan nu.

19-20 september 2023anmäl dig här

Skräddarsydd utbildning

Skulle du vilja att vi kom till din organisation och höll en skräddarsydd utbildning för just er, går det självklart bra.

Kontakta oss för mer information och förslag på utbildningsupplägg.

Varför behövs en utbildning i krisberedskap och totalförsvar?

Riksdagen bedömer att ett väpnat angrepp på Sverige inte kan uteslutas. Det är därför återuppbyggnaden av totalförsvaret nu har inletts. Alla samhällsviktiga organisationer behöver ha kännedom om vad krisberedskap och totalförsvar har för inverkan och betydelse för samhället och vilka krav som kommer att ställas i stort. Förberedelsen för det otänkbara börjar med dig själv och den krisberedskap din organisation genomför innan. Det sannolika är nämligen att det osannolika kommer inträffa.

Vem vänder sig utbildningen till?

Den här utbildningen vänder sig till dig är van vid krisledning och vill ta nästa steg för att förstå totalförsvar. Din organisation kanske befinner sig i början med att starta upp planeringen runt krisberedskap och totalförsvar och behöver fördjupa sin förståelse. Troligtvis arbetar du som beredskaps- eller säkerhetsamordnare, säkerhetschef, informationssäkerhetskonsult, projektledare eller motsvarande.

Kursens innehåll

Dag 1: Krisen är ingen katastrof

08.30 – 09.00      Frukost

09.00 – 12.00      Block 1

 • Introduktion: presentation av deltagare samt Basalt
 • Omvärldvärdsläget (globalt – närområdet – Sverige)
 • Konsekvenser för din organisation och för Sverige
 • Översikt av krisberedskap och totalförsvar med historisk utveckling
 • Skillnader mellan krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar

12.00 – 13.00      Lunch

13.00 – 16.00     Block 2

 • Övergripande information om lagstiftning vid höjd beredskap och krig
 • Vilka åtgärder är relevanta för att höja er förmåga?
 • Hur genomför man en krisledningsövning?
 • Praktiskt lärande: Krisberedskap med eskalering

 

Dag 2: Från krisplanering till totalförsvarsplanering

08.30 – 09.00      Frukost

09.00 – 12.00      Block 3

 • Återkoppling från dag 1
 • Repetition grundfakta – vad behöver göras?
 • Hur kan din organisation förbättra sitt arbete kring krisberedskap och totalförsvar?
 • Skapa din egen plan

12.00 – 13.00      Lunch

13.00 – 16.00      Block 4 

 • Desinformation

Kaffe, utvärdering och avslut

 • Få tips och inspiration från Basalt
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss