Vad är omvärldsbevakning?

Vad är omvärldsbevakning? Varför är det viktigt i samband med omfallsplanering?

vad är omvärldsbevakning

Förfogar ni över en samhällsviktig verksamhet som står inför en implementering av en omfallsplanering? Se till att basera era åtgärder på en grundlig omvärldsbevakning. Men vad är omvärldsbevakning egentligen?

Underrättelser som stärker analysen

Omvärldsbevakning är en organisatorisk aktivitet som görs med syftet att samla in underrättelser och information ger den aktuella organisationen ett bättre utgångsläge att positionerna organisationen, dess tjänster eller produkter.

Omvärldsbevakning är en viktig komponent i samband med omfallsplanering. Utan en omfattande omvärldsbevakning, som ligger till grund för omvärldsanalysen är det svårt att utföra en bra omfallsplanering. Det är därför av stor vikt att avsätta resurser för just omvärldsbevakning inom organisationen när en potentiell kris står inför dörren.

Vad är omvärldsbevakning och omfallsplanering? Läs mer här!

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för er riskhantering. Kontakta oss så guidar vi er rätt!

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!