Hur implementeras omfallsplanering i er samhällsviktiga verksamhet?

vad är omvärldsbevakning

En kris utgör alltid ett ovisst läge där man måste tänka om och tänka annorlunda. Det är i dessa sammanhang som omfallsplanering kommer in. Med tanke på ovisst läge och många osäkerheter är det därför extra viktigt att utöver att bara hantera situationen ”här och nu” även planera och förbereda för att kunna hantera olika händelseutvecklingar.

Omfallsplanering handlar om att planera och ha beredskap för olika händelser som kan inträffa. Vad är det som kan påverka den situation som man befinner sig i? För att komma fram till dessa situationer kan man i förväg utifrån olika scenarion tänka igenom och analysera hur dessa kan komma att påverka den situation som man befinner sig i. Utifrån dessa analyser planerar man för åtgärder för att lösa de eventuella problem som kan uppstå.

Hur implementeras omfallsplanering i er samhällsviktiga verksamhet?

Genom omfallsplanering skapar man bättre förutsättningar för att snabbt och genomtänkt kunna reagera på vissa händelser. Omfallsplanering genomförs ofta i vardagen utan att man ens tänker på det och det kan vara så enkelt att vi i förväg planerar för hur man ska göra i det fall det börjar regna och man ska ha en fest utomhus. Flertalet större organisationer och företag gör någon form av omfallsplanering i sin verksamhet.

Omvärldsbevakning, omvärldsanalys och omfallsplanering är intimt sammanknutna med varandra. Utan en bra omvärldsbevakning kan man inte genomföra en bra omvärldsanalys och omfallsplanering. Det är därför viktigt att man i lägen av kris avsätter resurser för att omvärldsbevaka och omvärldsanalysera. Resultaten från omvärldsanalysen nyttjas därefter i omfallsplaneringen för att besluta om vilka åtgärder som ska genomföras om en viss händelse skulle inträffa.

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.