• Sabotagen visar på otillräckligt varningssystem

    20 Maj 2016
  • I en debattartikel i Dagens Samhälle den 20 maj efterlyser Tom Andersson, Basalts konsult inom risk- och krishantering, ett bättre skydd för den infrastruktur som ska varna medborgare i händelse av en kris. Att det är så lätt att slå ut myndigheternas förmåga att kommunicera med allmänheten är mycket olyckligt.

    ” Under maj har flera sabotage drabbat radiomaster i sydvästra Sverige. Det första utanför Tranemo fungerade inte som en varningsklocka för det andra utanför Borås. Ytterligare incidenter har inträffat. Infrastruktur som stödjer Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) borde ha bättre skydd”, skriver Tom Andersson i artikeln

    Läs hela debattartikeln här:

    http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sabotagen-visar-pa-otillraeckligt-varningssystem-25119