Vi bidrar till att säkra Sveriges energiförsörjning

vindkraft-e1644253874414

En fungerande energiförsörjning är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Det är en komplex och omfattande infrastruktur, som sträcker sig över hela vårt land. Om denna infrastruktur har tydliga sårbarheter är den samtidigt föremål för en potentiell attack. Och att störa eller slå ut vår energiförsörjning är garanterat en del i en potentiell angripares strategi.

Basalt arbetar med flera stora kunder inom energisektorn med det gemensamma målet att minska våra sårbarheter, öka skyddet och stärka vår beredskap.

För oss är energisektorn en strategiskt viktig bransch där Basalt fortsätter att satsa, poängterar VD Nicklas Haglund. Vi har ökat vår omsättning i denna sektor med 10 miljoner kronor senaste året och kommer att fortsätta verka för att säkra viktig infrastruktur och bygga ett robust samhälle.

Basalt ser att energisektorn har ett antal stora utmaningar framför sig. Riksdagens senaste försvarsbeslut har pekat ut att det är särskilt viktigt att stärka motståndskraften i energiförsörjningen. Man behöver till exempel skyndsamt påbörja sin totalförsvarsplanering samt, som i all samhällsviktig verksamhet, uppfylla kravställningen i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Basalt stöder nätägare, kraftproducenter och energibolag med kompetens och tjänster över hela kedjan, som till exempel:

  • Säkerhetsskydd, vilket omfattar:
    • Personalsäkerhet, med säkerhetsprövning av er personal
    • Fysisk säkerhet, som försvårar obehörigt tillträde och skadlig inverkan
    • Informationssäkerhet, för full kontroll av värdefull information
  • Säkerhetsevalueringar, där vi identifierar IT-systemets sårbarheter
  • Etablering av SOE (standard operating environment), som är compliant mot säkerhetsskyddslagen, genom t ex vårt beprövade air gap-system

Vill du veta mer om hur Basalt kan stötta energisektorn i att bygga ett robust och säkert samhälle, är du varmt välkommen att kontakta oss nedan.