Sårbarhetsanalys – identifiera er svaga punkt

Genom att känna till sina svagheter kan man skydda sig mot hot som försöker utnyttja dessa. Låt Basalts IT-säkerhetsexperter utföra en sårbarhetsanalys och IT-säkerhetsevaluering av ert IT-system.

Heltäckande sårbarhetsanalys

Basalts IT-säkerhetsevaluering

Våra erfarna experter identifierar grundligt IT-systemets sårbarheter och granskar IT-säkerheten för er verksamhet utifrån era behov och krav. Här ingår bl.a. sårbarhetsscanningar, penetrationstester, utvärderingar av system och förslag på åtgärder för att stärka säkerheten utifrån rådande lagar och förordningar.

Våra IT-konsulter har en rad olika certifieringar, gedigen bakgrund inom IT-säkerhet och ansvarat för Security Operations Center (SOC).

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för er IT-säkerhet. Kontakta oss så guidar vi er rätt!