Verksamhetskunnande inom krisberedskap och totalförsvar

 • Behovet av att höja Sveriges beredskapsnivå har aktualiserats det senaste året, mycket genom Försvarsberedningens första delrapport ” Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” som släpptes i december 2017. Utmaningarna för samhällets krisberedskap framgår också tydligt i aktuella händelser inom Sverige och i vårt närområde.

  Basalts ambition är att leverera effektiva och återanvändbara lösningar och att bidra till att höja Sveriges förmåga avseende krisberedskap och totalförsvar.

  Är Du intresserad att delta i det arbetet är Du mycket välkommen att kontakta oss.

  Vi söker Dig som har erfarenhet av arbete i kommun, länsstyrelse eller landsting. Vi söker också Dig som har tjänstgjort i näringslivet vid företag som kommer att ha en viktig roll i det framtida totalförsvaret. Dessutom behöver vi personer som har kunskap och erfarenhet när det gäller stabsarbete respektive att planera och genomföra övningar. Vi söker också personer som har kunskap och erfarenhet om MSB:s arbete inom områdena krisberedskap och totalförsvar.

  Kontakta oss om Du är intresserad att delta i vårt arbete och har någon eller några av de erfarenheter som vi söker.

 • Placering

  Våra kontor är baserade i Enköping och Stockholm. Arbete kan dock förläggas till hela Mälardalsregionen.

 • Kontakt

  Vill du kontakta oss för att diskutera eller fråga om tjänsten:
  Anders Brännström
  anders.brannström@basalt.se
  070-689 30 06

  Katarina Kjellman
  katarina.kjellman@basalt.se
  076-305 68 09

  Skicka din formella ansökan med CV och ett presentationsbrev till hr@basalt.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.