Telemetridata

Basalt Monitor Service.

Säker insamling och analys av telemetridata med Basalt Monitor Service.

Basalt Monitor Service

Övervakning av telemetridata.

En huvudnyckel för att lyckas med en effektiv, kvalitativ och säker IT-tjänst är att ha vetskap om hur resurserna i IT-infrastrukturen används för att kunna analysera belastning kontra prestanda. En central övervakning av telemetridata med vår tjänst Basalt Monitor Service möjliggör en effektivare planering för underhåll och investeringar för att säkra verksamhetens processer. 

Basalt Monitor Service

State-of-the-art mjukvara.

IT-landskapet blir mer och mer distribuerat och dynamiskt. Systemen lutar sig i allt större grad mot en elastisk arkitektur som använder molnteknik och containerteknologi. Detta ställer höga krav på IT-säkerheten. Lösningen heter Basalt Monitor Service, orkestrerad igångkörning och underhåll, dynamisk och automatiserad konfiguration.

Basalts Monitor Service är konstruerat med state-of-the-art-mjukvara såsom Prometheus och Grafana, förvaltad av era säkerhetsexperter på Basalt. Vi erbjuder automatiserad igångkörning med hjälp av Ansibles orkestreringsramverk som möjliggör snabb och enkel igångkörning och underhåll.

Basalt Monitor Service

Upptäck automatiskt nya nätverkskomponenter.

Basalt Monitor Service använder en datainsamlingsarkitektur där monitortjänsten frågar målen efter telemetridata. Basalt Monitor Service kan konfigureras för att automatiskt upptäcka nya mål att övervaka. Det kan till exempel vara nya appar i ditt containerkluster eller nya servrar när de registreras i AD:t. Denna funktionalitet är extremt viktig i dagens dynamiska IT-miljö.

Basalt Monitor Service

Få hälsorapporter och notifieringar om problem.

Med hjälp av den kraftfulla prestanda som Prometheus står för kan den insamlade informationen, exempelvis telemetridata, analyseras på många olika sätt och presenteras i den grafiska mjukvaran Grafana. Med hjälp av statistiska funktioner kan ni då upptäcka anomalier i IT-miljön.

Basalt Monitor Service möjliggör att ni kan sätta gränsvärden och andra larmkriterier så att ni blir notifierade varje gång något problem eller en annan anomali uppstår i ert system. Det finns en uppsjö av sätt att bli notifierad på med hjälp av Prometheus Alert Manager, såsom e-post, SNMP, Slack, Microsoft Teams mm.

Basalt Monitor Service

Maskininlärning

Maskininlärning är framtiden. Basalt Monitor Service kan konfigureras att använda maskininlärning för att fastställa användarnas normala beteenden. Detta för att i sin tur identifiera avvikelser som kan tyda på otillåten aktivitet. Basalt Monitor Service kan importera sårbarhetsinformation för att  upptäcka om någon känd sårbarhet är på väg att utnyttjas av en antagonist eller nätverksbaserad malware. 

Basalt Monitor Service med maskininlärning möjliggör identifiering i realtid av pågående attacker och reducering av “false positives”.

Basalt Monitor Service

Integrera med befintliga identifieringstjänster.

Basalt Monitor Service kan integreras med dina befintliga IAM-tjänster såsom AD, LDAP m.fl. Något som möjliggör att olika roller inom organisationen har tillgång till specifika loggar och dess information. Exempelvis kan incidenthanterarna spåra en incident till en särskild användare, medan en nätverkstekniker bara kan se att något hänt, men inte vem som orsakat det.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!