Samhällssäkerhet

Samhällssäkerhet – skydda verksamheten när krisen kommer

informationssäkerhet

Det rådande säkerhetsläget i samhället påverkar i allra högsta grad säkerheten hos myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag. Basalt är experter på IT- och samhällssäkerhet. Vi vet vilka åtgärder som krävs både i förebyggande syfte och skarpt läge.

En parameter som styr den allmänna samhällssäkerheten är risken för kommande kris och krig. Oavsett vilket orosmoln som hotar verksamheten så kan Basalt hjälpa er att upprätta korrekt krisberedskap. Vi verkar som er guide både vid kortvariga, småskaliga krisinsatser likväl som långvariga, komplexa samhällskriser där samhällssäkerheten är rubbad. Vårt fokus ligger på att så snabbt som möjligt återställa och minimera krisens påverkan av verksamhetens produktivitet och leverans av varor och tjänster. Basalts seniora konsulter är med er hela vägen.

Samhällssäkerhet – läs mer om krisberedskap och totalförsvar med Basalt

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för er IT-säkerhet. Kontakta oss så guidar vi er rätt!

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!