Riskhantering

Riskhantering med Basalt

Ligg steget före – anlita Basalt för ditt systematiska säkerhetsarbete. Våra konsulter har tillsammans över 40 års erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete inom offentlig och privat sektor. Vi kallar vårt kompletta erbjudande för systematiskt säkerhetsarbete KRIS.

Förutom kontinuitetshantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd så innefattar KRIS även riskhantering. Vilket innebär att vi stödjer kunden med att sortera och prioritera deras verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Basalt identifierar potentiella risker och bidrar med vägledning om verksamhetens skyddsnivå, verksamhetsdelar och tekniska system. Med Basalts riskhantering genomför ni alltid rätt åtgärder för att upprätthålla en fastställd skyddsnivå.

Läs mer om riskhantering och systematiskt säkerhetsarbete.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!