Informationssäkerhet

Informationssäkerhet – så skyddar ni er

informationssäkerhet

De flesta företag och organisationer hanterar känslig information i sin IT-miljö som inte får komma i fel händer. Idag måste alla verksamheter ta höjd för cyberhot i sitt IT-säkerhetsarbete. Hur skyddar man sin information? Nedan följer är några viktiga åtgärder för att uppnå en hög informationssäkerhet. 

Informationssäkerhet – rekommenderade åtgärder:

 • Upprätta skydd mot obehörig avlyssning
 • Intrångsdetektering och intrångsskydd
 • Skydd mot skadlig kod
 • Säkerhet i förvaltningsledet under systemets hela livscykel
 • Uppdaterad systemdokumentation
 • Assurans 
 • Spårbarhet i informationsflödet som sker genom in- och utförsel i systemet
 • Utvecklings- och testmiljö ska spegla det skarpa systemet men ska inte innehålla skarp data
 • Publika molntjänster tillåts inte för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
 • Utför penetrationstester
 • Undvik “Data spillage” – att säkerhetsskyddsklassad information överförs till icke godkända eller till otillåtna system, personer, applikationer eller medium, medvetet eller omedvetet

Läs mer om informationssäkerhet.

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för er informationssäkerhet. Kontakta oss så guidar vi er rätt!

 • Få tips och inspiration från Basalt
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!