Hantera kris

Hantera kris – har ni gjort rätt förberedelser?

krisberedskap hantera kris

2020 års coronapandemi är ett tydligt bevis på hur snabbt en global kris kan uppstå och lamslå vårt gemensamma samhälle. Organisationers förmåga att hantera kris är då avgörande för hur stora konsekvenserna blir.

Förberedelse är nyckelfaktorn för att kunna hantera kriser. Har ni gjort några förebyggande krishanteringsåtgärder? Om inte, så kan vi på Basalt hjälpa er. Vi är med er hela vägen – från vardagens nuläge till stärkt krishanteringsförmåga vid skarpt läge. Basalt är ett aktivt stöd i processen eller introducerar grunderna i krisberedskap och totalförsvar under några timmar för ledningsgruppen, nämnder eller styrelser. Behovet avgör ni i samråd med oss.

Scenarioanpassad krisberedskap

Kortvariga, långtgående, omfattande, komplexa – alla verksamheter står inför olika typer av kriser att hantera. Oavsett typ av kris så vet våra seniora konsulter vilka åtgärder som ska vidtas för att verksamhetens effektivitet och produktion ska upprätthållas även under krisen.

Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen, Försvarsmakten, kommuner, Regeringskansliet, andra statliga myndigheter samt räddningstjänst. Med Basalt vid din sida får du ett team med svårmatchad erfarenhet och kompetens inom krishantering.

Hantera kris – läs mer om krisberedskap med Basalt.

Ligg steget före.

Låt Basalt hantera krisen. Kontakta oss så guidar vi er rätt!

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!