Vilken nytta kan man ha av en CMDB?

En grundläggande tanke som finns med ITIL är att skapa en bättre kontroll över IT-avdelningens verksamhet, detta genom att skapa en tydligare relation mellan beställare och utförare. Genom optimering av tjänstetillgångarnas prestanda förbättras den totala servicen, kostnader och risker som orsakats av dåligt skötta tillgångar, t.ex. driftstörningar optimeras. Configuration Management, CM, ger en bättre inblick när det kommer till exakta presentationer av en tjänst, release eller miljö. Med en bättre inblick blir det lättare att planera bättre kring förändringar och releaser. Lösningar kring incidents och problems blir mer kompletta, ändringar blir spårbara och det blir möjligt att identifiera kostnader för en specifik tjänst.

cmdb_change

Fördelar som finns med CM är många. Framförallt är tillhandahållandet av information gällande CI och dess dokumentation värdefullt. Det ger även en bättre kontroll av värdefulla CI som skulle kunna vara kritiska för en verksamhet. Det blir samtidigt lättare att bidra med korrekt information när det ska planeras kring finanser och utgifter. Planering överlag blir lättare när man vet vilka objekt som påverkas. Det gör det lättare att stödja och förbättra releaser, samtidigt som förändringar kring t.ex. programvara blir synlig. Beredskapsplanering blir möjlig på ett bredare plan än tidigare och organisationen kan utföra konsekvensanalyser samt schemalägga ändringar säkert och effektivt. Tillhandahålla problemhantering med uppgifter om vilka trender som är aktiva för tillfället.

I nästa avsnitt går vi in på hur teorin tycker att ett införande ska ske. Vill du läsa mer fram till dess kan du läsa här.

linn_leneklint-108x142

Skribent

Linn Leneklint
IT-ansvarig

0735 – 64 75 95
linn.leneklint@basalt.se

Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.