Vilka svårigheter innebär ett införande av CMDB?

Teorin beskriver en del svårigheter som identifierades vid införandet av CMDB. Den första handlade om att det är svårt att bygga ett system som ska fungera på alla detaljnivåer i organisationen. Poängen med detta menade teorin hade med spårbarheten att göra. Det är inte alltid det är nödvändigt att kunna spåra varje enskild CI, medan i vissa andra fall är det viktigt. Organisationens egna processer stämmer inte alltid överens med processerna som ITIL arbetat fram. Processerna kan påverka hur CMDB ska komma att fungera. För att kunna använda en CMDB korrekt, krävs kunskap om ITIL. Detta gäller inte enbart beslutsfattare, utan även slutanvändare kan ha nytta av att förstå processflödet.

Vilka svårigheter innebär ett införande av CMDB?

Det bästa sättet att införa en CMDB att förenkla processen, hålla sig till grunderna och hitta detaljerna för CI. Med andra ord är meningen att definiera djupet för de kategorier som ska upptäckas och behållas i och med CMDB. Att utveckla en egen CMDB inte är någon lätt uppgift. Även om man använder verktyg som automatiskt hittar korrekt CI att använda i CMDB så tar det lång tid. Teorin anser att man bör räkna i år snarare än månader, och det är ett ständigt pågående arbete.

 

Teorin trycker på att den primära förutsättningen för att lyckas med CMDB är att glömma vad böckerna säger och använda sunt förnuft. Det är viktigt att processerna genomförs vid rätt tidpunkt, detta för att alla inblandade parter ska vara mogna. Nästa steg är att bestämma vad som ska finnas i CMDB. Det gäller att ha gränser för vilken information som ska finnas tillgänglig där.

 

I nästa avsnitt går vi igenom vilka effekter som teorin beskriver att man kan vänta sig efter ett införande av CMDB. Vill du läsa mer fram till dess kan du läsa här.

linn_leneklint-108x142

Skribent

Linn Leneklint
IT-ansvarig

0735 – 64 75 95
linn.leneklint@basalt.se

Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.