Vilka effekter kan man vänta sig med CMDB?

Det finns olika definitioner av vad en effekt är, men i detta sammanhang ser vi en effekt som det långsiktiga resultatet av en process.

Vilka effekter kan man vänta sig med CMDB?

CMDB är en viktig del för att framgångsrikt införa ITIL i organisationen, men att det finns flera fällor som fäller många. Teorin beskriver hur det finns starka bevis som visar hur CMDB-projekt kan bli farliga när oberoende grupper inom IT (servicedesk, datacenter) försöker bygga sina ”egna” CMDB. Under 2006 presenterades några effekter som identifierades efter införande av CMDB.

  • Det blev lättare att förstå definitionen av de IT-tjänster som erbjöds till organisationen. Det blev även lättare att förklara kostnader och förväntade servicenivåer kopplade till leverans, detta på ett sätt som användare tycker är lätt att använda.
  • Det gör det möjligt att genomföra jämförande analyser med externa alternativa leverantörer av dessa tjänster.
  • Det är möjligt för användare att definiera och förhandla de tjänster som de behöver, och även därmed definiera och driva innehållet som måste upprätthållas i CMDB.
  • Det är en mekanism för att spåra servicenivå mot kostnad, detta blir som ett sätt att utvärdera om tjänsten möter kundernas förväntningar när det kommer till att få värde för pengarna.
  • När information lagras i en central databas som i en CMDB och ständigt uppdateras för att spegla förändringar, kan denna uppdaterade information användas för att bedöma effekter och risker vid föreslagna ändringar av infrastrukturen.

 

En viktig effekt efter införande av CMDB är att IT-verksamheten får en bättre kontroll för att upprätthålla (uppgraderingar, nedläggningar etc.) och uppfylla gällande normer som finns.

 

Müller (2015) konstaterade kring CMDB där cirka 70 % av kostnaderna i samband med en förändring spenderades på att identifiera IT-infrastrukturen och dess komponenter samt lokalisera CI. Huvuddelen av dessa kostnader hade enligt författaren kunnat räddas om det funnits mer exakt information tillgänglig vid tidpunkten av förändringen. Potentiella risker med en förändring kan bedömas i förväg och de negativa effekterna kan minimeras med hjälp av CMDB. Författaren sammanfattar det hela med att CMDB ligger som bas för kostnadsbesparingar och processoptimering.

incidenthantering

Ecora genomförde ett White Paper 2015 som går igenom resultatet från en EMA undersökning, där respondenterna fick betygsätta fördelarna med en CMDB. 46 % har svarat att de hänvisas stöd vid förändring och förmågan att veta när och var som förändringen sker. 58 % påpekade den förmåga som finns hos CMDB att integrera data över flera lösningar, inklusive hanteringar för patchar, distribution av programvara och hantering av förändringar. 39 % menar på att CMDB ger stöd för IT-styrning och efterlevnad.

 

Det finns ett antal mätbara fördelar med CMDB:

  • Upp till 30 % mindre tid spenderas på konsekvensanalys av förändringar i IT-landskapet.
  • Upp till 30 % minskning av förändringsrelaterade incidents.
  • Upp till 25 % minskning av tidsåtgången för servicearbeten.
  • Upp till 25 % minskning av bestämd tid för att lösa incidents från produktionen.
  • Upp till 20 % minskning av tiden för att utforma och bygga nya IT-system.

 

Teorin belyser även fördelen i form av att en CMDB skapar ett enhetligt system för registrering för ett företags IT-landskap. Samtidigt blir det enklare för mätning och rapportering av IT-tjänster. Det är möjligt att genomföra automatiska körningar över infrastruktur och applikationer för att få in dessa i CMDB. Effekterna är många och betydande. Men väldigt få organisationer inför en CMDB. Om det handlar om för dålig kunskap eller att man inte har tid, varierar nog ute i landet. Kanske behöver vi tillsammans hjälpas åt att skapa kunskap om detta, så vi blir fler som inför och märker av alla effekter!

 

I nästa avsnitt går vi in på hur vi införde CMDB hos oss på Basalt.
Vill du läsa mer fram till dess kan du läsa här.

linn_leneklint-108x142

Skribent

Linn Leneklint
IT-ansvarig

0735 – 64 75 95
linn.leneklint@basalt.se

Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.