Basalt och Omegapoint växlar upp för att bygga ett säkrare samhälle

Security,Concept,With,Person,Increasing,The,Protection,Level,By,Turning

Världen är osäkrare än på många decennier. Det är krig i Europa och Sverige är på väg att ansluta sig till Nato. Tiden är mogen för att vi på allvar rustar upp vårt militära och civila försvar och inte minst vår sårbara infrastruktur, så att den står emot attacker och allvarliga störningar i den kraftigt förhöjda hotbild som Sverige lever under.

Tillsammans med Omegapoint, som förvärvade Basalt 2022, har vi nu betydligt större muskler att på allvar tillgodose våra kunders behov att skydda sin känsligaste information, i synnerhet de kunder som omfattas av säkerhetsskydd.

Genom vår produkt Craton, som består av metod, arkitektur och tekniska lösningar uppnår vi just detta. Craton vilar på drygt 200 manårs erfarenhet av att bygga, leverera och förvalta system som klarar att leva upp till de högst ställda säkerhetskraven och är i skarp drift hos kunder inom såväl privat som offentlig sektor.

Kraftfull expansion

De senaste åren har behov och efterfrågan ökat markant och tillsammans med Omegapoint har vi sedan årsskiftet kraftigt expanderat vår verksamhet inom området. Vi flyttar snart in i större, säkerhetsklassade lokaler i Stockholm samt expanderar även på andra orter i Norden. Ett 30-tal mycket kompetenta och erfarna tekniska resurser på Omegapoint är redan inkörda i Craton-metodiken och kompletterar det 30-tal resurser som Basalt har.

För att tillmötesgå den stora efterfrågan på marknaden startar vi under september även upp ett skräddarsytt trainee-program inom säkerhetsskyddad IT med ett 15-tal unga ingenjörer. Denna satsning sträcker sig över flera år, där nya traineer årligen ansluter, för att möta vår ökade efterfrågan samt förse branschen med fler kunniga resurser inom området.

För ett säkrare samhälle

Utöver detta så är vi i full färd med att bygga en säker ”it-systemfabrik”, där vi utifrån en mycket säker och kontrollerad grund kan bygga och förvalta Craton-system anpassade för olika verksamheter och ändamål. Alla med det gemensamma målet att på ett kontrollerbart sätt hantera kundernas mest skyddsvärda data.

Att bygga den här typen av säkra system som uppfyller de strängaste säkerhetskraven (t ex KSF 3.1 och PMFS 2022:1) och som möjliggör full compliance, spårbarhet och assurans, är ingen enkel uppgift. Än så länge finns tyvärr inga realistiska konkurrenter men vi välkomnar fler aktörer. Det behövs för att stärka samhällets skydd och motståndskraft.

Vill du veta mer om Craton är du varmt välkommen att läsa mer här.