Vi välkomnar Anders Brännström till Basalt

Basalt förstärker sin förmåga att göra skillnad för Sveriges krisberedskap och totalförsvar

En av Sveriges främsta experter på krisberedskap och totalförsvar, Anders Brännström, börjar på Basalt för att leda företagets satsning inom området.

190115_press_anders_brannstrom_basalt_fotograf_ulrica_hallen-6158-1024x683

Behovet av att höja Sveriges beredskapsnivå har aktualiserats det senaste året, mycket genom Försvarsberedningens första delrapport ”Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” som släpptes i december 2017. Utmaningarna för samhällets krisberedskap framgår också tydligt i aktuella händelser inom Sverige och i vårt närområde.

Basalts ambition är att leverera effektiva och återanvändbara lösningar, och därigenom bidra till att höja Sveriges förmåga avseende krisberedskap och totalförsvar.

Anders Brännström, som i kraft av sin långa tjänstgöring inom Försvarsmakten, har en gedigen erfarenhet av vad det innebär att värna det svenska samhället, är ytterligt väl lämpad att ansvara för att förverkliga Basalts intention att bidra till återuppbyggandet av Sveriges totalförsvar och förstärka krisberedskapen.

– Jag är både glad och stolt över att kunna välkomna Anders Brännström till Basalt. Vår uttalade vision och vårt mål är att ta vårt ansvar för att skapa ett säkert och robust svenskt samhälle, säger Nicklas Haglund, vd för Basalt. Anders kommer att spela en viktig roll i vårt arbete att nå vår vision – att göra strategisk skillnad för Sverige.

– Det är med glädje och förväntan som jag tar mig an uppgiften att leda Basalts satsning på att delta i uppbyggnaden av totalförsvaret och i arbetet med att förstärka krisberedskapen i Sverige, säger Anders Brännström. Det är en naturlig fortsättning på min gärning inom Försvarsmakten, men med nya utmaningar och andra förutsättningar. Jag ser fram emot att få fortsätta arbeta med denna viktiga fråga som angår oss alla.

Anders kommer att börja arbetet i sin nya roll med att bygga ett arbetslag inom totalförsvars- och krisberedskap på Basalt med ansvar för att leverera såväl tjänster som robusta tekniska lösningar avsedda att höja våra kunders motståndskraft mot störningar.

 

Fakta Anders Brännström

Anders Brännström har stor erfarenhet av Sveriges totalförsvar och krisberedskap, bland annat från sin drygt 40 år långa tjänstgöring i Sveriges Försvarsmakt, där han bland annat varit arméchef. Anders hade vid sin avgång från Försvarsmakten i september 2018 graden generalmajor.

Anders har också gedigen erfarenhet från tjänstgöring utomlands under olika svenska insatser, bland annat från Cypern och Kosovo, där han innehaft ledande befattningar.

Anders sista stora arbetsuppgift inom Försvarsmakten var som övningsledare för den internationella övningen Viking 18, med 2500 civila och militära deltagare från cirka 60 länder och 80 nationella och internationella organisationer.

Sedan 1999 är Anders Brännström medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

 

Fakta Basalt

Basalt är en mångårig leverantör av tjänster inom verksamhetsskydd till större statliga myndigheter, kommuner och företag. Basalt levererar verksamhetsskydd genom tjänster inom Systematiskt Säkerhetsarbete, Teknisk konsultation inom system och säkerhet samt produktion och förvaltning av säkra, nyckelfärdiga IT-system och arkitekturer. Basalt har kontor i Enköping samt Stockholm.

Basalt bidrar till ökad säkerhet och samhällsutveckling genom att leverera ökat skydd till myndigheters och företags verksamheter. Utökat verksamhetsskydd leder till ett säkrare, tryggare och mer robust samhälle.

 

För mer information, kontakta:

Nicklas Haglund, vd Basalt
E-post: nicklas.haglund@basalt.se
Tel: 070 924 42 81

 

Anders Brännström, Strategisk rådgivare, Basalt
E-post: anders.brannstrom@basalt.se
Tel: 070 689 30 06