Basalts expert inom samhällssäkerhet talade på SIS Conference Center

1709xx_basalt_fredrik_pettersson_verksamhetsskydd- (1)

Swedish Standards Institute (SIS) event samhällssäkerhet och standardisering

Hur ser din organisations eller företags beredskap och robusthet ut? Detta och mycket mer fick de som deltog i SIS eventet svar på när några av Sveriges främsta experter inom samhällssäkerhet och standardisering samlades på SIS Conference Center den 21 september. Från MSB kom Magnus Winehav och berättade om myndighetens arbete med nationella risk- och förmågebedömningen. Om det senaste inom arbetet med Vägledning för informationsutbyte mellan organisationer berättade Roger Holfeldt från Secana och Omar Harrami från MSB berättade om revidering av kontinuitetshanteringsstandarderna som nu påbörjas. Från Basalt kom Fredrik Pettersson och presenterade det senaste inom riskhantering.

Fredrik fick församlingen att funderar över hur vi idag använder riskhantering och hur vi i en komplex och snabbt föränderlig omvärld sannolikt behöver tänka om. Fredriks budskap var att snabba förändringar i samhället gör att organisationer ständigt måste ompröva riskviljan och säkerhetsarbetet. När vi tillämpar detta synssätt närmar vi oss en vardag med ständiga förbättringar och då har vi integrerat riskhantering i vardagen. Med en riskbaserad verksamhetsstyrning skapas en hållbar grund för prioriteringar och åtgärder i en snabbt föränderlig och komplex omvärld.

Fredrik fortsatte med att resonera kring hur vi kan nå ett riskbaserat styrsätt och ställde frågan om det inte är genom att sätta människan i centrum som det blir möjligt? Då är chansen större att vi kan kommunicera något som blir hanterbart och begripligt. Och gör vi det så kanske vi kan, med stöd av standarder, få spelregler som utvecklar organisationen. Dagen avrundades med en gemensam diskussion kring frågor kopplade till behovet av en handbok för riskhantering och det kom flera kloka tankar kring behov, målgrupp, kultur mm som Fredrik och SIS kommer använda i det fortsatta arbetet.

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.