Välkommen på frukostmöte den 25 maj

Integrera risk- och sårbarhetsanalyser med kontinuitetshantering

En metod för att säkra den kommunala verksamheten

25 maj 08:30 – 09:30

Basalt AB, Basaltgatan 3, Enköping

Den kommunala verksamheten ställs inför nya hot och risker i en allt mer sammankopplad värld. Komplexiteten och osäkerheterna i samhällsstrukturer tilltar samtidigt som förändringar sker snabbare och snabbare. Ökad globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar oss alla. Det ställer höga krav, inte minst eftersom många samhällsviktiga funktioner i en kommun måste kunna levereras även under och efter en kris eller katastrof.

Bästa sättet att säkerställa leveranser under alla förhållanden, är att ha en inbyggd motståndskraft mot störningar och en väl fungerande krisorganisation. Att arbeta för att integrera risk- och sårbarhetsanalyser med kontinuitetshantering är ett fungerande sätt att vara beredd när det händer.

Fredrik Pettersson, konsult på Basalt med risk- och kontinuitetshantering som specialitet, presenterar en konkret, enkel och tidseffektiv metod för hur en kommun kan arbeta för att säkra den kommunala verksamheten. Metoden, som skapar direkt verksamhetsnytta, används idag av Riksdagsförvaltningen, Rikspolisen och Göteborgs stad.

Välkomna till ett intressant och givande frukostseminarium den 25 maj 2016.
Klockan 08:30 – 09:30 på Basalt HQ, Basaltgatan 3 i Enköping. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl dig till: birgitta.bernvall-ronn@basalt.se

 

Fakta om Fredrik Pettersson

Fredrik Pettersson har under de senaste 14 åren haft uppdrag inom projektledning och förändringsledning, skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur, kontinuitetsplanering, beredskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser och andra typer av riskanalyser, allt från regeringsuppdrag till interna strategiska inriktningsuppdrag hos bl.a. Rikspolisstyrelsen och MSB.
Han har praktisk erfarenhet från alla faser i modernt arbete med risk-, kris- och katastrofarbete från lokal, regional, nationell och internationell nivå bland annat från ett flertal översvämningar, skogsbränder, stormarna Per och Gudrun samt tsunamin 2004 i Thailand. Han har också arbetat med drickvattenfrågor bl.a. genom olika konsultuppdrag för Länsstyrelsen i Kalmar Län och Länsstyrelsen Örebro Län.

Sedan 2009 har Fredrik varit engagerad i standardiseringsarbete, bland annat som Sveriges expert i utvecklingen av den nya ISO standarden Ledningssystem för kontinuitetshantering (ISO 22301).

Fredrik leder för närvarande Sveriges arbete inom ISO/SIS som utvecklar standarder inom området krishantering, kontinuitet och resiliens. Fredrik är också utbildningsledare för SIS kurser i kontinuitetshantering och riskhantering.