Utmaningar och fallgropar med CMDB

Change management in organization and business concept with consultant presenting icons of strategy, plan, implementation, communication, team, success. Organizational transition and transformation

Under det tredje och sista avsnittet av TechTalk CMDB pratade vi runt vilka fallgropar och utmaningar man ofta står inför. Visst finns det många fallgropar som man kan råka ut för. Nedan har Linn listat några:

  • Man slarvar med planeringen – en god planering är A och O i detta arbete
  • Börjar för stort, tröttnar längst vägen
  • Har ingen dedikerad plan för införandet eller hur arbetet senare ska hållas efter
  • Nyckelpersoner blir ett farligt beroende. Tänk på att sprida kunskapen i organisationen
  • Organisationen väljer att införa CMDB, men anpassar inte sina befintliga processer. Strunta inte i detta, utan lägg lite tid och energi på detta så ni verkligen får effekt av er CMDB.
  • Organisationen inför CMDB, men ingen har kunskap kring det. Viktigt att utbilda alla som ska arbeta med den. Både de som ska delta i implementationen, men även dem som ska arbeta med den efter införandet.

Jag vet att vi nämnt det i tidigare TechTalk och betonat vikten av att genomföra en grundlig planering innan införandet. Men vi har inte pratat om den plan man måste ha efter ett införande. En plan för hur man ska arbeta in den som en naturlig del i organisationen, skapa acceptans, bemanna rollerna. Få in den som en naturlig del i arbetet. Detta ska man inte glömma bort under tidens gång.

Vilka utmaningar kan du se med CMDB?

  • Börja lagom, även om det är roligt och spännande – bli inte för kaxiga och ta er vatten över huvudet
  • Anpassa er specifikt till organisationen, lägg er på rätt detaljnivå som är bra för er.
  • Ha kul längst vägen!

Vi tackar Inuit för samarbetet kring dessa TechTalks. Vi hoppas de har varit av värde för er som antingen står i startgroparna med ert införande eller för er som är mitt uppe i att kontinuerligt underhålla er CMDB. Tveka inte på att höra av er till Linn om ni har frågor eller funderingar på ämnet.

Här hittar ni den tredje och sista delen: https://youtu.be/qQx0EvI4VVE

linn_300

Skribent

  • Som IT-chef på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365.