Basalt kan ge er utbildning i Totalförsvarsplanering

Tid att lära och utveckla kontinuitetshanteringen är nu!

Riksdagen fattade i december 2020 beslut om totalförsvarets utveckling under åren 2021–2025. Det innebär att alla delar av samhället behöver öka sin kunskap och bygga förmågor för att kunna verka under höjd beredskap och krig!

Basalt AB erbjuder utbildning i syfte att hos organisationers ledning lägga en grund för arbetet med höjd beredskap och krig.

Basalt levererar:

  • En orientering om omvärldsläget och hotet mot Sverige samt grunder för totalförsvar.
  • Genomgång av lagar och förordningar för krisberedskap och totalförsvar.
  • Praktiskt inslag (spel) bestående av scenarion kring beredskapsförberedelser, gråzon och krig.
  • Tillfälle för gemensam analys, behov av kompletterande utbildning och avslutande diskussion.

I Basalts genomförande av uppdraget ges deltagarna en god grund i de lagar och förordningar som organisationen och dess verksamheter måste förhålla sig till när det gäller arbetet med totalförsvarsfrågor (höjd beredskap och krig). Det ges stort utrymme för frågor samt gruppvisa och gemensamma diskussioner. Basalts erfarna konsulter bidrar med såväl teoretiska som praktiska inslag i arbetet.

Styrkan i Basalts erbjudande är konsulternas egna erfarenheter från planering, övningar och insatser inom kommuner, länsstyrelser, näringsliv och statliga myndigheter.

För mer information om erbjudandet kontakta Anders Brännström, mail: anders.brannstrom@basalt.se  alternativt telnr: 070 – 689 30 06, eller Eva Hamberg, mail: eva.hamberg@basalt.se  alternativt telnr: 070 – 485 97 21.

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.