Totalförsvarsplanering? Det omfattar väl inte oss?

Basalt Solution Team

För snart ett halvår sedan fattade Riksdagen beslut om hur totalförsvaret ska utvecklas fram till 2025. Märkligt nog har många företag som omfattas av kravet på totalförsvarsplanering ännu inte kommit igång, trots insikten om att det är utomordentligt mycket som måste hinnas med under de fyra år som kvarstår.

På Basalt arbetar vi aktivt tillsammans med medvetna företag, myndigheter och organisationer, som har kommit till slutsatsen att det är betydligt bättre att agera nu och ta tag i den där smått oöverstigliga uppgiften än att vänta och tro att det ordnar sig.

Vi får ofta höra från våra kunder att de känner stor trygghet i det stöd och den planering vi skapar för att den egna organisationen ska klara att genomföra en totalförsvarsplanering. Vår välbeprövade metodik hjälper dem bland annat att reda ut hur den egna organisationen ska agera vid höjd beredskap samt hur man måste arbeta framöver för att förbättra sin förmåga när det gäller totalförsvar.

Självklart har vi redan genomfört det första varvet av vår egen totalförsvarsplanering på Basalt. Förutom en konkret plan för fortsatt arbete och underlag för företagets egna beslut på kort och lång sikt, lärde vi oss förstå vårt företags styrkor och svagheter vid höjd beredskap. Utöver detta fick vi en god insikt i vilka andra aktörer vi behöver samverka med och i vilket syfte.

Låt oss hjälpa er med er totalförsvarsplanering, både på kort och lång sikt. Vi kan t ex göra en analys av vad som krävs på ert företag och om självklart leda er genom hela processen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi hur vi kan stötta er.