Totalförsvaret är försenat!

Totalförsvaret är försenat!

Söndagen 22 november rapporterade Sveriges Radio att kommunernas arbete med att rusta för höjd beredskap inför krig eller kriser riskerar att dra ut på tiden. Under 2020 skulle alla kommuner påbörja arbetet med att skapa en så kallad krigsorganisation men pandemin har gjort att många inte har hunnit med. Det är fullt förståeligt att kommuner och många andra aktörer i samhället har behövt samla sina krafter till den pågående pandemin. Att resonera på ett annat sätt under 2020 hade varit direkt felaktigt.

Inför 2021 behöver vi alla fortsätta att uthålligt arbeta enligt statsmakternas direktiv för att motverka den i allra högsta grad pågående pandemin. Utöver detta behöver vi också börja lyfta blicken mot att hantera andra viktiga och mer långsiktiga uppgifter.

Under december månad bedöms Riksdagen fatta beslut om Totalförsvarets utveckling under åren 2021-2025. Den proposition som regeringen beslutade om 15 oktober talade sitt mycket tydliga språk: Regeringen bedömer att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att förmågan i såväl det militära som det civila försvaret är otillräcklig. Den uppenbara slutsatsen är att vi behöver bygga upp totalförsvaret igen.

Totalförsvaret är försenat!

Det är ont om tid!

De resurser som en potentiell angripare behöver för att angripa Sverige finns redan nu. Intentionen att angripa oss militärt kan bli verklighet på mycket kort tid. Under året som kommer gäller det för hela samhället att behöva hantera alla uppgifter på ett balanserat sätt. Pandemin behöver hanteras samtidigt som den långsiktiga uppbyggnaden av totalförsvaret behöver fortsätta. Förhoppningen är att coronapandemin ska reduceras så att kraften kan läggas också på andra långsiktiga uppgifter. Försvarsbeslutet i december kommer att ge ytterligare stadga åt arbetet med att höja totalförsvarsförmågan.

Det är lätt att hålla med såväl Niklas Andrén som är chef för samverkan och ledning på MSB och Conny Holm som är säkerhetssamordnare i västsvenska Vårgårda kommun som uttalar sig i Sveriges Radios reportage. De vittnar båda om att de vunna erfarenheterna under hanteringen av pandemin kan och bör användas när totalförsvaret ska byggas upp. Även om det är en stor skillnad mellan en pandemi och ett krig finns påtagliga likheter hur man bygger upp motståndskraft mot båda.

Många aktörer, bland andra Sveriges alla kommuner, kommer under 2021 att arbeta med uppbyggande av sin del av totalförsvaret. Vi på Basalt är beredda att hjälpa till med att bygga totalförsvarsförmåga ur förmåga att hantera Covid 19.

anders_brannstrom

Skribent