Till stöd för utsatta barn

I år skänker Basalt en julgåva till Rädda Barnen och deras arbete med att hjälpa barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

Rädda barnen arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer.

Rädda barnen kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Deras mål är att inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering.