Sveriges territorialgräns går genom din och min dator

Den 14 februari deltog Katarina Kjellman och Michael Palmaer i Säkerhets- och Försvars Företagens (SOFF) Cyberförsvarsdag i Stockholm med temat Cybersäkerhet i nationens intresse. Programmet bjöd på flera aktuella ämnen och talare från tex Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets Radioanstalt, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Försvarshögskolan. Fokus var digitalisering, teknikutveckling och den tilltagande antagonistiska dimensionen i cyberrymden och det faktum att vi i Sverige har en mycket hög takt i digitaliseringen av vårt samhälle men en låg ”cyberhygien”.

En väldigt intressant föredragning av Hosuk Lee-Makiyama från European Centre for International Political Economy handlade om ekonomiskt spionage i cyberrymden som är en viktig fråga för Sveriges relationer till andra länder, en fråga där vi och många andra länder inom EU står handfallna. EU förlorar marknadsandelar varje dag till tillväxtländer som tex Kina.

img_0556

Det blir svårare och svårare att skilja på vart den militära infrastrukturen slutar och den civila börjar – ”Sveriges territorialgräns går genom din och min dator!” som en talare uttryckte det. Och om våra system är sårbara redan i fredstid vad betyder detta för svensk krisberedskap och totalförsvar? Svaret som flera talare gav handlade dels om en låg medvetenhet, en låg prioritering av säkerhetsfrågor, främst på kommunnivå men även ut i näringslivet där frågor som handlar om civilförsvar och totalförsvar inte varit aktuella på många år. Sveriges Försvarsminister, Peter Hultqvist angav tonen i sitt inledningstal: “En stark informations- och cybersäkerhetsförmåga behöver säkerställas i totalförsvaret.”

Allmän informationssäkerhet, robusthet, perimeterskydd, detekterings- och varningsförmåga är helt nödvändiga delar men också komplettering med cyberförsvar, defensivt och aktivt. Den aktiva cyberförmågan ger trovärdighet och bidrar till tröskeleffekten för en potentiell angripare samtidigt som det är kostnadseffektivt. Speciellt lämpligt för dessa aktiviteter med förhöjd IT-säkerhet är kritiska infrastrukturer såsom energi, telekom och den finansiella världen med bank och betalsystem i centrum där Cyber warfare redan har använts enligt flera presentatörer under dagen.

I det avslutande passet där politikerna fick komma till tals, i princip alla svenska större partier som bland annat sitter i Försvarsutskottet diskuterades kompetenshöjning i samhället och sedan öva, öva, öva! Viktigt med systematik och tydlighet för att få effekt! En mycket spännande dag med många insikter tycker vi.

Basalts svar på detta är BEANS, ett Systematiskt Säkerhetsarbete samt fokus! Då kan vi stödja det så viktiga arbetet med att höja tröskeleffekten i Sverige.

michael_palmaer-1-108x142

Skribent

Michael Palmaer
Säljare

0701 – 60 04 62
michael.palmaer@basalt.se

Michael är säljare på Basalt AB och har lång erfarenhet från affärsutveckling och marknadsföring med fokus på kundnytta och komplex lösningsförsäljning. Med sitt kundorienterade sätt har Michael vunnit stor respekt och förtroende i kundledet vilket driver affärer och nöjda kunder.